Min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 2

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

2. Tiden före andra världskriget

(Sammanfattning - på 20/30-talen tog diktatorer som Stalin och Hitler över makten i sina länder och på 30-talet rustade de för nästa krig, där hela länder och folk skulle förintas. Inget land protesterade mot dessa uttalade olagligheter - till nästa kapitel/tillbaka till förra kapitlet)

Det är ju också 85 år sedan andra världskriget bröt ut. Här följer min annorlunda version av andra världskriget som absolut inte lärs ut i svenska skolor.

Hitler och Stalin (den ryske terroristen nämnd i förra och nästa kapitlen) beslöt tillsammans (!) att anfalla, ödelägga och förinta Polen 1939 i ett försök att erövra en stor del av världen eller jordbruk i öst för Hitlers del.

Polen var landet mellan diktaturerna Hitlertyskland och Stalinsovjetunionen!

***

Hitlers rent kriminella plan var sedan helt enkelt att utrota alla Stalins slaver i öst, bränna ner alla ryska och polska städer, dela ut erövrad mark till tyska nybyggare, jordbrukare och potatisodlare och kontrollera rysk oljeindustri.

1945 slutade det spektaklet med pannkaka och minst 60 millioner döda - en majoritet civila.

Hur i hela fridens namn kunde två vansinniga terrorister, Hitler och Stalin, göra det?

Vem var denna Hitler?

Det har skrivits 100-tals biografier och alla har olika bedömningar, vem Hitler verkligen var och blev.

Enligt min uppfattning var Hitler homosexuell, vilket var olagligt i Tyskland. Det mesta är därför påhitt att stödja myter om Hitler av olika slag. Dessa myter skapades av Hitler själv, efter att han blev diktator, som historiker senare anammat som sannolika. Det kommer fortfarande nya böcker av historiker, när arkiven öppnas, om de öppnas. Jag ser fram emot 2030 och 2070 och arkivöppningar då. 2070 är jag 114 år gammal, om jag lever.

***

Min uppfattning är inte att Hitler bara var homosexuell, kriminell och sinnesjuk - megalomani - och även inkompetent och helt enkelt utnyttjades av andra, inkl. sin "gode" vän Rudolf Heß, RH (se nedan) och de hemliga krafterna*. Det var teater/film med en otrolig Hitler på scenen och media som skrev och applåderade. Det var Rudolf Heß, RH, som själv skapade nazismen och Hitler!

Lätt att ordna när man kontrollerar media/film/böcker, mm! En variant är att Hitler var kusin (sic) med alla sina medhjälpare och att det var teater/film hela tiden. Regissören var naturligvis Rudolf Heß, RH!

***

Hitler var född 20 april 1889 i en småstad i Österrike och ville bli arkitekt och bygga hus men klarade inte proven till konsthögskolan i Wien. Enligt 'historien'.

De första tio åren talade lille Hitler bara den lokala dialekten hemma och i småskolan och det var först i högstadiet, som han talade riktig (hög)tyska med hes röst. Om hans klasskamrater där vet vi litet. De flesta verkar bara ha försvunnit, när Hitler senare bestämde att förfalska sin egen barndom och skoltid och bli en gudomlig ledare av ett tusenårigt tyskariskt rike. Hitler hade iallafall klasskamrater och pojkvänner som berättat om hans ungdom. Han var 'konstig', dvs homosexuell!

***

När Japan besegrade Ryssland 1904/5 vet vi att Hitler var nöjd. Österrikes fiende Ryssland fick sig en läxa! Och Hitler noterade noga hur ett litet land kunde besegra ett större utan problem, bara man hade motiverade soldater. Österrike var då ett kejsardöme med många folkslag och nationaliteter, främst tyskar och ungrare men också tjecker, slovaker, polacker, ukrainare, italienare, slovener, kroater, judar, zigenare, schlesier, etc, men det fattade nog aldrig Hitler.

Japan å andra sidan var bara japaner! Senare blev det koreaner och kineser (taiwaneser, manchuer).

***

Hitler var bra på husfasader men klarade inte måla människor, träd och blommor i sin fantasivärld. Han jobbade i alla fall i konstsvängen i Wien 1905/13 utan bostad. Han hyste in sig i billiga härbärgen och lät sälja egenproducerade verk (Hötorgskonst med fasader), t.o.m., 1913, då han flyttade till München efter en tid i England för att slippa österrikisk militärtjänst.

Hitler hade ingen familj, inget riktigt jobb och inga vänner att tala om. Naturligtvis hade Hitler en pappa Alois och en mamma Klara, far- och morföräldrar, syskon och syskonbarn men nämndes de senare fick Hitler i vuxen ålder sjukliga, koleriska raserianfall. Pappan dog tidigt och mamman, när Hitler var tonåring.

***

Hitlers pappa Alois var född utom äktenskapet men jobbade upp sig - mamma Klara gifte sig många år senare med Alois. Hitler var orolig att hans riktiga farfar kanske hade tjeckiskt, slaviskt eller judiskt ursprung. Hitlers pappa Alois hade i tredje äktenskapet gift sig med en ung syssling - Hitlers mamma Klara - vars mamma - Hitlers mormor - kanske också hade tjeckiskt, slaviskt eller judiskt ursprung. Hitler var redan som ung lätt störd av omgivningen och ville inte avvika.

I Hitlertyskland 1935 skulle det vara ordning, rasrent och reda i släktleden och Hitler själv uppfyllde absolut inte reglerna. Hitler hade en 7 år äldre halvbror Alois (f82, d56) och en halvsyster Angela (f83, d49) från pappans andra äktenskap, och en syster Paula (f96). Fyra andra syskon i tredje äktenskapet dog tidigt. Alois hade en son som dog 1987. Angela hade tre barn som dog 1977, 1931 och 1993. En av dessa, Geli begick självmord 1931 hemma hos Hitler. Vilken släkt/familj!

***

Hitler blev frivillig soldat i tyska armén när första världskriget bröt ut och överlevde ett blodbad direkt beskrivit tidigare och blev hjärnskadad för resten av livet med sina kamrater.

Hitler var inte dum utan fortsatte, inte som kanonmat i skitiga skyttegravar vid västfronten (se nedan), utan som rapportör - kurir - med korprals grad som modigt sprang med meddelanden morgon och kväll mellan stabens och frontens officerare, mm. Han var ingen ledare. Hans kamrater tyckte Hitler var, som sagt, litet konstig.

Hitler fick medaljer eller järnkors två gånger av sina chefer för insatserna 1914-1918 men tillbringade sin fritid med att sova, spela teater och läsa tidningar, deckare och tyska klassiker som Marx, Schopenhauer, Nietzsche och Hegel och försöka utbilda sig. Han upptäckte att man kunde kriga hur som helst, dvs andra fick skjuta och dö, utan att någon brydde sig. Sägs det.

Hitler fick 1919 instruktörsjobb (!) att hjälpa till att avskeda tyska armén, när kriget tagit slut. Enligt det märkliga fredsfördraget 1919 (se förra kapitlet) skulle Tysklands krigsmakt begränsas till 100.000 man utan kanoner och krigsfartyg. Ett skadestånd skulle betalas! Tyskland var inte tillfrågad. Det var vinnarna som beslutade. Förlorarna, tyskarna, skulle bara lyda!

***

Hitler passade på, sägs det, att bilda sin egen privata Skydds Avdelning, SA, som kunde skrämma, terrorisera och råna tyska motståndare. 1934 hade SA >3 millioner medlemmar! SA blev en rent kriminell organisation. De flesta där tillhörde arbetarklassen, var obildade och arbetslösa.

Det hela är otroligt.

Hitler var ju en nolla. Hur kunde han göra det?

Rudolf Heß, RH, hjälpte till!

Hitler upptäckte att han lärt sig en del under första världskriget som han ville meddela vidare.

***

Det hela är naturligtvis fullkomligt osannolikt.

Hitler var ju som sagt en miltär nolla utan formell utbildning, pengar, familj och förmåga att göra ett skvatt själv. Nu blev han populär folktalare! Han hade en fenomenal talang och minne.

Fantastiskt! Tänk vad historiker och politiker hittade på, skapade cirka 1920.

Hitler komponerade, enligt vissa uppgifter, sina egna, långa tal som var minst sagt skickligt förvirrande. Under 13 år 1920/33 lyckades Hitler med sina möten och tal skapa en antisemitisk opinion i Tyskland som i stort sett ingen protesterade emot. Det var "pladder". Men sedan 1933/39 blev det allvar, dvs KRIG! Och till sist FOLKMORD! Hjärntvättade tyskar hade slutat att tänka och mördade judar i gaskammare! Folk trodde inte det var sant, och det finns folk 2024 som fortfarande inte tror att Hitler var en massmördare i klass med Stalin i Sovjetunionen och Mao-tse-tung i Kina. Och de har delvis rätt! Det var faktiskt Rudolf Heß, RH, som skapade nazismen och massmördaren Hitler!

***

Nedan är annan historia hur andra världskriget startades:

"Den 4 januari 1933 träffades Hitler med bröderna Dulles vid baron Kurt von Schröders hem i Köln för att garantera Hitler de medel som behövdes för att installera honom som Tysklands kansler. Dulles bröderna var där som juridiska representanter för den starkt Warburganknutna banken Kuhn, Loeb Co., som hade utökat stora kortfristiga krediter till Tyskland och därför behövde garantier för återbetalning.

Den 11 juni 1934 träffades Bank of Englands ordförande Montague Norman och den tyska riksbankschefen Hjalmar Schacht hemligt i Badenweiler i Schwarzwald och igen i oktober 1934 för att garantera lån till det nationalsocialistiska Tyskland.

JH Stein Bank of Cologne och London- och New York-filialerna i Schroder Bank var korrespondentbanker som ofta var involverade i transaktioner i hela Hitler-regimen. Baron Kurt von Schroder var medlem i den mest inflytelserika herrklubben i Tyskland, såsom Thule Society, som hade hjälpt Hitlers karriär med sin start 1919.

Han var även chef för alla ITT: s tyska dotterbolag, som SS Senior Group Leader, satt i styrelsen för Deutsche Reichsbank och i många andra högt rankade positioner. Samma Telekombolag ITT betalade månadsvis ut ersättningar till Heinrich Himmlers Gestapo och SS, vem som emellertid egentligen stod för notan går att utläsa i boken "Appeasement Before, During and After the war" av Paul Einzig på sidan 78.

"Mot slutet av 1936 registrerades ett nytt företag i London under namnet "Compensation Brokers Ltd." som kontrollerades av bankhuset J. Henry Schroder & Co. och Hambro's Bank Ltd. med det förklarade syftet att hjälpa till med byteshandelstransaktioner mellan Tyskland och olika delar av det engelska imperiet. "

Ordförande för J.Henry Schroder & Co vid tillfället hette Allen Dulles och Hambros bank Ltd. slogs 1921 tillsammans med Brittish Bank of Northern Commerce, en bank grundad av Knut Agathon Wallenberg och familjens Enskilda bank 1912. Ur ljuset av detta är det kanske inte så konstigt att Heinrich Himmler så sent som 1944 offentligt försvarade familjen Wallenberg i tysk press efter att ha blivit utpekade som krigsprofitörer av judisk härkomst. Man biter ju som bekant inte den hand som föder en.

Ännu lite lustigare är det ju att den brittiska advokaten från Slaughter & May och Marcus Wallenbergs buksvåger samt affärspartner Charles Hambros närmste man Henry Sporborg, som hade hand om svensk-brittiska handelsförbindelser under WW2 anses vara arkitekten bakom stay behind armén känd under namnet Operation Gladio, som i sin tur koordinerades från Sverige.

Ännu ytterligare lite lustigare är att Ian Flemmings rollkaraktär James Bond var löst baserad på en viss William Stephensson som inte bara lånade pengar av Hambro Bank enligt Charles Hambros försorg för att köpa upp Englands största cementproducent - tur är när... -, utan dessutom kom på den briljanta idén att hålla på med industrispionage efter ett besök i Nazityskland strax före kriget. Frontföretaget döpte han till IMT - International Mining Trust - och förlades till Stockholm som av en inte allt för utpräglad slump.

William Stephenson sändes sedermera till USA som Winston Churchills förlängda arm - eller vems det nu var -, där hans högst informella uppdrag gick ut på att få den amerikanska opinionen mer välvilligt inställda till att gå med i det högst förutspådda kriget på de allierades sida, och som sekundärt mål se till att USA skapade en underrättelsetjänst.

Till sin hjälp med detta värvade han en gammal bekant sedan WW1 William Donovan som var gammal klasskamrat till president Franklin Delano Roosevelt och högst densamme som lade grunden för det som sedermera skulle komma att bli föregångaren till CIA dvs OSS.

Han i sin tur värvade så tidigt som 1940 under förespegling av att USA snart skulle bli indraget i kriget - detta alltså 2 år innan Roosevelt officiellt godkände OSS - en viss Allen Dulles från advokatbyrån Sullivan & Cromwell, som sedan 20-talet hjälpt till att skapa de företagskarteller som än idag sitter i kontroll över världen, och ja de företrädde även Wallenbergs Enskilda bank.

Redan 1940 visste alltså Donovan att USA skulle gå med i kriget trots att orsaken till deras inträde först skulle ske 1941 iom Pearl Harbour. En högst planerad "falskflagga" enligt en viss William Forbes Sempill, Winston Churchill, FDRs försorg. William Stephenson blev kort därefter Allens mentor. Sempill blev belönad med svenska Nordstjärneorden 1956!

Att Charles Hambro sedermera hamnade som chef för den brittiska underrättelseavdelningen SOE fram till 1943 för att därefter hamna att bevaka "Manhattan projektet" för Englands räkning, säger väl vidare det mesta om vart ifrån den operativa strategiska planeringen sköttes och vilka intressen som i skuggorna verkade utan att synas.

Där finns ju som bekant inget utrikesdepartement i världen som klarar sig utan ett underrättelsetjänstkollektiv som i sin tur är direkt beroende av en telekominfrastruktur, det gäller lika då, som idag!

***

Vilken historia!!

Min uppfattning är att Hitler med sin otroliga talang helt enkelt utnyttjades av andra, inkl. sin gode vän Rudolf Heß, RH, och de hemliga krafterna*.

Rudolf Heß, RH, bestämde allt som Hitler hittade på 1920-1941!!! Det var alltid improvisation kring samma tema. Det tyska och korpralhitlerska nederlaget november 1918 var inte Hitlers eller tyska eller franska patrioters (eller kejsarens?) fel utan andras; bankirers, borgares, judars, kommunisters, frimurares, kapitalisters, etc. Kommunisterna hade fått <3% av rösterna i tyska valet efter kriget och judarna var 530.000 av tyska befolkningens 70-80 millioner 1935 och de flesta judar var goda borgare och patrioter. Tyska judiska kommunister kunde inte vara så många. Hitler och hans åhörare var emellertid själva offer för dessa otäcka krafter.

För att lösa alla problem, enligt Hitler, måste det bli bättre ordning i Tyskland, alla judar måste bort ur Tyskland - det var ännu inte tal om genocid eller folkmord! - och nya tyska jordbruk ordnas borta i öster, där den slaviska, ryska befolkningen skulle jagas bort - utrotas - och alla deras städer brännas ner! Alla tyskar som ville odla potatis skulle få gratis mark borta i öster! Hitler var en gud med svar på alla frågor.

Bla, bla, bla.

Det var hela programmet, dvs lösningen på alla problem i Tyskland! Hur det skulle ske i praktiken meddelades ej. Hitler blev känd vid flera möten 1920 och 1921 och fick 100-tals nya vänner, alla maktgalna opportunister som senare blev kärnan av hans rent kriminella organisation, det tyska naziarbetarpartiet NSDAP.

Hitler började alltid tala lugnt för att sluta skrikande helt hysteriskt. Succé. Vilken show! Senare kunde Hitler hålla 60 uppvisningar per månad (middag och kväll) inför fulla hus som en pop-stjärna. Lyssnarna kände igen sig. De var alla oskyldiga offer för onda krafter och många fattiga drömde bli nybyggare, jordbrukare och potatisodlare i öster, mha Hitlers galna idéer. Som inte var hans egna!

Hitler förbättrade sin talarförmåga, talang och sina improvisationer, hjälpt, naturligtvis, dels av en alkoholiserad teaterdirektör i München, tyska storbönder och många industrimagnater/vapentillverkare men främst av Rudolf Heß, RH, och de hemliga krafterna* med mycket pengar, så han blev rik, skaffade sig ett privatflygplan (!!) och lärde sig att manipulera åhörarna med sin fantastiska talar- och skådespelarkonst. Det hela var ju bara teater/film.

Nu tillhörde Hitler och hans vänner en nyupptäckt människoras - arierna - vita, blonda, blåögda nordeuropéer - som var bättre än eller över alla andra folk och vars uppgift var att röja upp den tyska röran efter nederlaget i världskriget och skapa ordning österut. Alla tyska tidigare offer skulle få det bra igen. Propagandan var effektiv!

***

Hitler blev rabiat antisemit av östeuropeisk, polsk eller rysk-ukrainsk (?) sort 1918 av rent politiska karriärsorsaker. Dessförinnan, i Wien, brydde han sig inte om judar eller kommunister. Men han blev även anti andra utlänningar, dvs, slaverna, vita nordeuropéer i Polen och Ryssland. De mystiska arierna ... som Hitler, tyskarna (och svenskarna) var en del av var toppen ... kom från Indien eller Persien eller Tibet!?! Det hela verkar 2024 helt otroligt. Hur kunde folk tro på den smörjan? Vem hade någonsin hört talas om en vithyad, blond, blåögd arisk människoras? Jo, vetenskapsmän, läkare och akademiker av alla slag. Arier själva!

Hitler (och Rudolf Heß, RH,) gillade (ariska!) engelsmän, amerikaner och turkar. Kolonialmakten Storbritanniens ariska soldater var ju bra på att skjuta indier och afrikaner i kolonierna sedan mer än 100 år tillbaka och USAs ariska armé och invandrare och nybyggare hade ju i stort sett utrotat alla indianer i Förenta Staterna under 1800-talet - vilda Västern - för att bereda plats för vita engländare och tyskar (och ryssar och polacker) ... och andra i den erövrade amerikanska västern. Turkarnas osmanska rike hade erövrat stora delar av Mellanöstern och norra Afrika, hållit araberna där under kontroll och utrotat många kristna armenier, etc.

Asahi Shimbun 1932
Hitler tänkte göra samma sak öster om Tyskland. Erövra hela Ryssland till Stilla Havet och utrota (!) alla slaver, ryssar och judar som råkade vara i vägen. Sedan var Tyskland/stackars Hitler likställd med rika Amerika och Storbritannien. Den ariska rasen hade vunnit. OK, det fanns gula mongoler, kineser och japaner också men så långt tänkte aldrig Hitler fast Hitler hade imponerats av japanerna 1904 och 1914 och deras kampanda i krig.

Om det var ett land som Hitler ville besöka fredligt var det Japan!

Hitler och hans kumpaner bildade ett nazistparti och trodde att de vara starka nog att ta makten först i München/Bayern (och sedan Berlin) redan 1923 i en teaterföreställnng/kupp, mha privatarmén SA (och finansierad av de hemliga krafterna*), men det misslyckades totalt efter litet skottlossning och de hamnade i finkan istället och dömdes för landsförräderi till fem år straffarbete. Där, i finkan, förbättrade Hitler, bara 34 år gammal, sin självbiografi (!) och skrev (?) sitt politiska program - Min kamp - i två delar, mha sin litet yngre privatsekreterare Rudolf Heß, RH!

SA förbjöds.

Min kamp finns i tysk, bästsäljande, kommenterad nyutgåva 2016 med Hitler som författare. Jag tror Rudolf Heß, RH, skrev allt som Hitler sa sedan 1920 och hypnotiserade Hitler att upprepa smörjan i sina tal! Jag har bara läst den svenska varianten tryckt på 30-talet. Det hela verkar rena Hollywood.

***

Hitlers/RHs budskap var ytterst enkelt - (1) ordning och reda, (2) alla judar (och zigenare och mentalt störda) ut ur Tyskland, (3) mera mark i öst (Lebensraum) för arierna (tyskarna), dvs erövra Ryssland, och (4) överlämna all makt till LEDAREN, dvs Hitler, och allt går bra. Och ... är ni inte nöjda med LEDAREN är det ju bara att välja en annan (om ni vågar).

Enkelt, eller hur? Och få personer protesterade mot olagligheterna. Gjorde man det, slog SA ner en!

Hitler släpptes mirakulöst snabbt ur fängelset efter bara åtta (!) månader tillsammans med Rudolf Heß, RH, (de var homosexuella och bodde i samma rum) och fortsatte i demokratisk (sic) stil understödd av media med uselt resultat. Det fanns 57 andra partier i tyska Riksdagen. Men hast du mir gesehen. Hitler med sitt enkla program och massor av improviserade, hysteriska tal för folkmassor över hela Tyskland, fick en drös röster i de fria valen efter 1930. Normaltysken var outbildad, van att lyda och lätt att manipulera. En bankkrasch skapad av de hemliga krafterna* med mycket pengar ägde lägligt rum och skapade tysk massarbetslöshet, fattigdom och drogmissbruk.

Och genom att spela ut kommunister, socialister, arbetare, borgare, bönder, arbetslösa, alkoholiker och adel mot varandra i valen blev den inkompetente, kriminelle pratmakaren Hitler tysk rikskansler (statsminister) januari 1933 - i demokratisk ordning. Hitlers maktgalna medarbetare var alla lika inkompetenta som han själv och det borde ha varit öppenbart att hans regering aldrig kunde fungera. Men Rudolf Heß, RH, var mycket kompetent och ordnade allt!

***

Att Hitler var en galning, homosexuell tokstolle eller filmskådespelare var klart från starten. I alla fall enligt min bedömning. Men enligt historieskrivarna gick allt ordentligt till, vilket jag tvivlar på!

Hitlers första beslut var att bränna ner riksdagshuset (jfr WTC i NY 911 2001) och skylla det på kommunisterna (eller det var tvärtom?) och skickligt spärra in 200.000 politiska motståndare av alla kulörer utan process i nyskapade koncentrations, KZ-läger-fängelser och avskeda alla judiska ämbetsmän och alla, cirka 1.600 judiska universitetslärare och införa undantagslagar, där enbart Hitler kunde bestämma i all framtid. Judiska advokater fick yrkesförbud. Ren civil, kriminell, rasistisk terrorism alltså - utan allmänt dödande. Det kom senare.

KZ-fängelserna existerade tills maj 1945, då de flesta kvarvarande fångarna där, mest tyskar, svalt ihjäl! Inga judar sattes i KZ-läger. De hamnade på andra ställen.

All rättssäkerhet avskaffades 1933. Istället för att säga god dag måste man säga Heil Hitler och vifta med armen! I Sverige var det Hajl Hitler! Det har antytts att det var anhängare av Hitler som startade riksdagshusbranden för att hjälpa Hitler, som inte visste om det. Ett annat beslut var att släppa Pervitin fritt! Det var en tysk syntetisk drog (benzedrin) som gjorde folk glada och att de slutade tänka.

Hitler blev diktator redan januari 1933. Ingen visste eller anade då, att bara 10 år senare, januari 1943, Hitlers armé skulle kapitulera vid Stalingrad borta vid Volga, och att det var början på slutet för galningen, ledaren Hitler, som begick självmord 30 April, 1945, i Berlin, 56 år gammal (sägs det).

***

England, Frankrike och USA reagerade tyvärr inte särskilt 1933. De tyckte kanske Hitler var en dummerjöns men inte mentalt rubbad. Direkt lät Hitler sin riksbankschef skapa likviditet - man tryckte pengar - vars säkerhet bestod av tysk, allmän egendom som skogar och sjöar. Pengarna lånades ut till tyska storföretagare (och Hitlers kompis Hermann Göring - se nedan) att bygga vapen för Hitlers räkning och autostrador för Tysklands räkning.

Året därpå vid månadsskiftet juni/juli 1934 mördade Hitler, Rudolf Heß, RH, och deras närmaste gangsters själva 160 rätt kompetenta personer i egna och militära led med avvikande uppfattning för underlätta fortsatt diktatur, hat, rasism och terrorism. Hitler, med blod på och pistol i händerna hittade på att en statskupp ledd av SA var på gång som han slog ner. President von Hindenburg dog 1934 och Hitler tog över hans jobb också. Media bara rapporterade. Sedan var det dags att bojkotta judiska affärer och hotell, osv.

***

Hitler mha Rudolf Heß, RH, bestämde sedan allt själv i rent kriminell, maffia, terrorstil och hade bara fem helt osannolika, 5-10 år yngre medarbetare (kusiner?) eller gangsters som han litade på:

Rudolf Heß, RH, (f. 94), Hitlers bäste vän, nämnd ovan var född i Alexandria, Egypten, av förmögna, borgerliga tyska/schweiziska föräldrar och talade tyska, engelska, franska och arabiska och studerade ekonomi och handel i Schweiz 1913, dvs var borgerligt bildad. När WW1 startade blev RH soldat i tyska armén tills 1918. Då mötte han Hitler och blev Hitlers absolut bästa vän och sedan ställföreträdare 1933 och deltog i alla Hitlers möten, brott och mord, tills han flög till England maj 1941 (för att avsluta sitt uppdrag = England och Tyskland skulle, mha USA och Japan, tillsammans förgöra USSR/Stalin!?). RH skrev Hitlers Mein Kampf som blev en best seller! RH var tydligen homosexuell och varför inte Hitlers pojkvän? Hitler homosexuell? Varför inte? Homosexualitet var olagligt i Tyskland på den tiden och dessa personer höll ihop.

Karl Ernst Haushofer, KEH, en god vän till RH, jobbade för goda Nazityska-Japan relationer. Jag misstänker att KEH och RH hade goda förbindelser med de hemliga krafterna* att erövra världen (uppdraget!), dvs Tyskland skulle styra Europa, England styra haven och Afrika and SO Asien, Japan styra NO Asien och Sibirien och USA resten + Kina. USSR/Stalin och kommunismen skulle försvinna för gott till allas glädje. RH höll alltid en låg profil för att ge rum för …  

Hermann Göring, HG, en borgerlig tjockis och flyghjälte - han hade skjutit ner 10 plan under vk1 - med stulen konst som hobby och gift med en svenska som dog tidigt. HG blev Hitlers andra bäste vän 1922 ända till slutet april 1945. HG satte igång militär upprustning 1933, skötte flygvapnet och knullade upp en ny tysk skådis, när svenska frun dog. HG var sannolikt en annan förbindelseman med de hemliga krafterna*, som mha svenska minoritetsintressen skulle ta över världen. Utan HG och RH hade Hitler aldrig blivit något.

Heinrich Himmler, HH, en bayersk borgare och kalkonbonde, fick, medan han knullade sin sekreterare, ta hand om terrorn, osäkerheten och laglösheten i Tyskland och attackerade länder, dvs mörda motståndare, avliva handikappade och sjuka och förbättra arisk renrasighet med hjälp av Hitlers andra privatarmé, SS, dvs begå folkmord och brott mot mänskligheten. SS bestod av många borgerliga reservofficerare, som älskade ordning och reda. Hitler stöddes faktiskt både av arbetare och borgare - alla opportunister.

Joseph Goebbels, JG, en intellektuell, halt sparris och nyttig idiot - JG trodde faktiskt allt vad Hitler sa - tog hand om media och filmindustrin, dvs propaganda i tal (radio), bild (film + svenska filmstjärnor som Zarah Leander och Kristina Söderbaum) och skrift att Hitler var bäst att hjälpa alla tyska offer, pga första världskriget och att nu gällde det att skapa ett helt nytt 1.000-årigt rike där alla tyskar var lyckliga, JG deltog aktivt i mördandet av civila motståndare och kunde knulla en tjeckisk skådis, bla, bla, bla. Litet Clinton i Vita Huset kring 1990.

Martin Bormann, MB, (f. 00) utsågs 1935 av Hitler och RH att att sköta partiet och dess ekonomi och gifta sig med en riktig nazist. MB hade redan 1923 varit med om att mörda politiska motståndare och dömts till fängelse för det. Sedan 1935 skötte han rubb och stubb i partiet och bestämde allt, vilket tog slut maj 1945 när han var med och brände upp liket efter Hitler i kansliets trädgård, sägs det! Det finns flera som tror att MB var en Kominternagent som höll Stalin informerad om alla Hitlers galenskaper 1935/45 och varför inte?

Hitler och RH hade, mha SA och SS, 1933-1934 rensat bort allt motstånd i Tyskland och tillsatt 100.000-tals opportunister, ligister, huliganer, gangsters, småtjuvar, samvetslösa lyckosökare, brottslingar och jasägare i alla tyska myndigheter. 1935 infördes raslagar som retroaktivt förbjöd arier att umgås med judar och vanliga tyskar att gifta sig med utlänningar.

Samtidigt satsade Hitler och RHmilitär, hemlig upprustning finansierad av * och nytryckta pengar. Nerlagda fabriker blev hemliga vapensmedjor överallt där folk fick jobb till slavlöner. Tysk tung, privat industri blev en vinnare! Eftersom det inte fanns någon krigsmakt att tala om sedan 1919 startade man från noll. För att undvika första världskrigets skyttegravar bestämde man att nästa krig skulle vara rörligt med terror och pansartankdivisioner på marken, jakt- och bombplansflottor i luften och moderna u-båtar under vattnet. Raketer kom senare. Redan 21 september 1935 meddelade Hitlers ubåtschef, KD, att ubåtar var ett attackvapen att sänka civila handelsfartyg, döda civila sjömän och svälta ut fienden (England) och ta över världen. När pansar och flyg inte fungerade 1942 blev ubåtar lösningen, tom sommaren 1943, när de inte heller fungerade längre. Med radar och radio blev ubåtar värdelösa! Då blev fantasiraketer lösningen. När galningen Hitler begick självmord 1945, tog KD över hela skiten några dagar.

En helt ny tysk krigsmakt skulle 1935 skapas på fem/tio år !! att krossa Stalin (Ryssland), England och Frankrike! Med hjälp av Italien ... och Japan. Men redan 1943 var det mesta över och Hitler hade förlorat! Fast det visste man inte då.

***

Tyska folket var skrämt till tystnad av Hitlers terror ... och RHs manipulationer även om en minoritet tyskar var fanatiska nazister och älskade envåldshärskaren Hitler. De flesta andra hängde dumt nog bara med för att undvika bråk och för att det var trevligt att vara en i gänget. Bara arbetslösheten minskade 1935-1938 som lönerna, vilket inte räddade ekonomin.

Det var inte lätt att opponera sig vid denna tid eftersom SS och SA kunde misshandla vem som helst. De flesta resignerade 1935-1937 - de goda åren. Det var ju sämre 1934! Men man skall aldrig ge upp! Det fanns ingen regering, konstitution eller lagar i Tyskland efter 1933. Det var diktatur, hat, elände, terror, våld, censur och polisstat. Tysklands militärindustriella komplex hade gyllene tider. Litet USA efter 911 2001 på sätt och vis! Enklast att nicka med! Och tjäna pengar! Inget att lära ut i svenska skolor.

Hitler, dvs Rudolf Heß, RH, bestämde alltså allt själv i sitt nybyggda kansli/palats i Berlin. När han var där. Oftare var han i sitt andra, nybyggda, 60-rums slott/palats/Berghof på en 1 000 m.ö.h. bergstopp i tyska alperna, Berchtesgaden. Fast oftast var Hitler på turné och talade ... och drack öl med sina kamrater. RH bodde hemma i München och manpulerade Hitler i Berlin.

Men Hitler bestämde inte mycket utom de stora dragen, dvs allt som RH hittade på! Hitler var ju totalt okunnig om det mesta, men hade mycket gott minne. Så han lät sina trogna medarbetare, alla opportunister bestämma detaljerna. Om något gick fel var det ju lätt att skylla på dem efteråt.

Med jämna mellanrum höll Hitler sina improviserade tal för att egga sina beundrare. Det var i stort sett det mesta han gjorde. Talen slutade alltid koleriskt hysteriska ... som beundrarna som slutade tänka. Att Hitler var sjukt galen och rent kriminell borde vara ha varit klart, men det tyckte man inte då. Media teg! Min mamma deltog i ett sådant möte juni 1936 i Stralsund och blev hypnotiserad av Hitler och hans struntprat, har hon berättat mig.

Ovan lär man naturligtvis inte i Sveriges skolor 2024.

***

När RH flög till England maj 1941 för att ordna fred med England, tappade Hitler naturligtvis helt kontrollen. Planen var ju att attackera Sovjetunionen/Stalin just denna maj, men det blev uppskjutet en månad med ett extra blixtkrig mot Jugoslavien och Grekland. Det kunde ju bara sluta med pannkaka 1945. Lyssnar man inte till riktiga rådgivare eller kritiker blir det pannkaka. Hitler är ett utmärkt exempel!

 

Ansvariga politker och statsmän i utlandet fattade inte mycket heller eller brydde sig inte, när det begav sig. De teg! De var nog också påverkade eller betalade av hemliga kapitalstarka krafter* de med eller, t.o.m., gillade galningen Hitler. Man hade ju annars kunnat uppmuntra Hitler att satsa på fredlig utveckling istället mha ekonomiska sanktioner, mm. Tyskar är ju mycket bra på att bygga bilar, leksaker, blanda kemikalier och uppfinna mediciner, mm, mm. Varför jaga bort 100.000-tals snälla, judiska tyskar och slåss, igen? Man hade ju redan lärt sig 1914-1918 att det bara ledde till ruin.

Men det hade man inte. Tyvärr. Vad tänkte de ansvariga (sic) egentligen? Tänkte de?

***

Naturligtvis inte - de var bara opportunistiska makt- och lycksökare om de inte var inkompetenta idioter. Men de hängde med!

Hitler var annars en rätt snygg, ointelligent, totalt outbildad, ohyfsad, okunnig, lyxälskande autodidakt, icke-rökare, nykterist, djurvän och vegetarian som gillade att knulla unga flickor, en våldsverkare, men kompetent var han inte. Köra bil kunde han inte heller, han motionerade aldrig och var inte sportintresserad. Glasögon behövde han! Han kunde varken engelska eller franska. Han hade lärt sig det mesta i konstsvängen. Han hade aldrig ett yrke eller riktigt arbete eller några riktiga vänner (utom RH, HG, HH, MB och doktor JG!) och hans familj fick ej nämnas.

Hans enda fredliga intresse, förutom att titta på film och lyssna på Wagner, var arkitektur eller fasader och småprata med gamla tanter som älskade honom som mammor och underställd personal inkl. sina söta sekreterare och leva lyxliv och dricka öl med sina partikamrater. Resten var skådespel/showbusiness! (jämför 911). Och detta var en fantastisk politiker och Ledare!

***

Hitler sov sent på morgonen sedan tonåren, var sällan på ett kontor, gav sina instruktioner muntligt, undvek diskussioner och intervjuer - han tappade lätt humöret - och lät sig behandlas som den filmstjärna han blivit. Som statsman var Hitler totalt inkompetent! Enligt min mening 2024 var han en urtråkig men kriminell nolla men skicklig.

1937 organiserade Hitler en konstutställning i Berlin av 700 verk av modern konst som Hitler ansåg vedervärdig. Liknande konst bara brändes medan fyra konsthandlare fick i uppdrag att sälja resten. Hitler hade en massa fanatiska, rent kriminella medhjälpare för all sorts märkliga uppdrag!

Hitler drömde om att bygga om hela Berlin till ett monument över sig själv. En 5 kilometer lång praktgata skulle leda upp till en jättelik byggnad 10 gånger större än Peterskyrkan i Rom och där i mitten under kupolen skulle Hitlers grav en gång vara. Till detta mausoleum - modellen fanns! - i världens huvudstad Germania skulle framtida arier pilgrimsvandra och beundra Hitler. Det var Hitlers stora dröm och mål. Det var därför han startade alla blixtangreppskrig senare i öst, nord, väst, söder och öst igen.

Det hela verkar ju 2024 inte riktigt klokt. En ensam, inkompetent galning bestämde allt, ingen diskussion var möjlig och de flesta bara lydde Hitler. Men folk verkar gilla att lyda även 2024. Media teg!

***

Hitler blev tillfrågad 1934 om när han tänkte genomföra sitt politiska program med jude- och slavutrotning och nya, tyska jordbruk och angreppskrig i öst och väst och utrota alla slaver där. Svar:

"Nu genast! Se hur vi rustar militärt med ny teknik och motorvägar!"

Men ingen i Frankrike, Storbritannien, USA, Sverige, osv, reagerade. Otroligt. Och ingen frågade hur programmet skulle genomföras och betalas. Svaret KRIG diskuterades ej. Det var fred som gällde!!

Hitler hade många sympatisörer i väst. De gillade den tyska ordningen utan kriminalitet (hm) och kommunism ... och utan demokrati men med våld, terror, mord, judeutrotning och KRIG och ville ha samma system hos sig.

***

Hitler inkorporerade sitt hemland Österrike 1938 och Tjeckoslovakien 1939 i Tyskland för att vidga sin bas, efter diverse förhandlingar. Metoden var enkel. Förhandlingar (sic) med England och Frankrike som bara nickade med. Det var ju inget att bråka om! Ett stort tyskt Rike med Österrike och Sudetenland (och Tjeckoslovakien). De var ju inga riktiga tyskar även om de talade tyska!

Hitler förhandlade (?) ensam med sina engelska och franska, inbjudna motparter. De hade ju bara kunnat säga no, non och nej via tolken, begärt folkomröstningar, mm, vilket säkert hade knäckt galningen Hitler som alltid visste bäst, inte kunde utländska språk och inte tålde att motsägas. Men sedan utfördes femtekolonnarbete av fanatiska medarbetare och militär attack utan större motstånd och som avslutning civil terror under ett par månader, då politiska motståndare och judar arresterades, mördades, rånades, utvisades, etc. Och propaganda!

Media meddelade att österrikarna mottog Hitler som befriare 1938, när maximalt en fjärdedel kanske tyckte så. Civil terror tystade folket. Österrikes kansler Kurt Schuschnigg hade litet tidigare beslutat att det skulle folkomröstas men han avsattes och sattes i KZ-läger tom 1945 och ingen folkomröstning ägde rum, där han skulle lätt ha vunnit. Ingen protesterade. Inte ens han själv. Han flyttade 1947 till USA och teg tills han dog.

Vilken föreställning!!

Hade England och Frankrike å andra sidan nekat Hitler att få Sudetenland november 1938 i förhandlingar i München och, hade Hitler beordrat militär attack då, hade nog tyska generaler vägrat lyda order och hade nog arresterat Hitler. Tyska generaler hade informellt antytt detta. Då hade kanske inget andra världskrig ägt rum. Tyvärr skedde inte det. Det var konstiga tider!!

Hitler meddelade för 511e gången officiellt att han även ville ha Polen, Vitryssland och ryska Ukraina och deras jordbruksland och ryska Krim som tyskt semesterparadis mellan potatisåkrarna och det kunde ju (?) inte England/Storbritannien, Frankrike och USA/Amerika bråka om. Polen var ju en ynklig diktatur och Vitryssland och ryska Ukraina kommunistiska sovjetdiktaturer under despoten Stalin, där de flesta borgare och alla småbönder, s.k. kulaker, redan mördats, utrotats eller fördrivits av Stalin 1931/2 - fem millioner ryssukrainare och två, tre millioner andra ryssar och kazaker svalt ihjäl 1932/3 - ett andra folkmord under 1900-talet (det första var Turkiets mördande av 2 millioner armenier 1915+) - och ersatts av inflyttade ryssar och georgier i kollektivjordbruk där ingen jobbade. Hitler trodde att han kunde starta angrepps- och utrotnings-KRIG utan att någon reagerade. Och det stämde! Fast Stalin var informerad redan 1925 och rustade militärt sedan 1926.

***

Men Frankrike och Storbritannien ingick ett försvarsavtal med Polen och hoppades att det skulle stoppa Hitler.

Hitler tog makten 1933 och då fanns cirka 530.000 judar i Tyskland och många hade slagits för Tyskland i första världskriget. De tyska judarna var vita nordeuropéer som bott i Kaukasus, Polen och Ryssland i över 1.000 år och i Tyskland (och Frankrike) mer än 500 år men hävdade att de härstammade från ett av gud utvalt folk i Mesopotamien som 1600-1200 f.Kr. varit förslavat i Egypten under 400 år men sedan utvandrat därifrån. Det fanns också arabiska och afrikanska judar, men de bodde i Afrika och Mellersta Östern. Folk flyttade faktiskt runt innan Hitler kom till makten och hittade på religioner. Sverige sett ur ett längre perspektiv består ju mest av invandrare från söder, Engelbrekts gruvarbetande pappa, t.ex.

1939 hade cirka 360.000 tyska judar lämnat Tyskland, pga Hitlers förföljelser, rättsosäkerhet och terror. Många var borgerliga och välutbildade och klarade sig. När Österrike och Tjeckoslovakien blev del av eller protektorat under Tyskland ökade dock antalet judar i Tyskland även om det fortfarande gick att emigrera, t.o.m oktober 1941. Officiellt skulle alla judar skickas till Madagaskar och dö där. Utrotning var inte på tal. Än. Den startade 1942. När Hitler förlorat kriget i Ryssland.

USA/president FDR utsåg William E Dodd som ambassadör i Berlin 1933/8. Dodd var historiker och bevittnade och rapporterade till Washington, DC, alla olagligheter och brott i Berlin under fem år. Resultatet blev noll, dvs USAs bankirer och affärsmän kunde fortsätta i vanlig stil. Dodd dog 1940. Dodds barn (Jr och dotter Martha) publicerade postumt 1942 Dodds dagbok 1933/8 där han beskrev vad som hände och hur resultatet skulle bli. Resultatet blev noll igen. Dodd visste att det är vinnarna som skriver historien efter segern har vunnits i t.ex. det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Dodds barn försökte på olika vis påverka historiens gång genom att läcka hemligheter till Hitlers motståndare men misslyckades.

Till del 3 eller tillbaka!