Min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 3

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

3. Andra världskriget 1939-1941 - blixtkrigen

(Sammanfattning - Hitler och Stalin startade tillsammans andra världskriget september 1939 i Polen medan England och Frankrike bara tittade på och sedan anföll Hitler Stalin i juni 1941 som skulle förintas - till nästa kapitel/eller tillbaka)

Nu var det dags att sätta igång andra världskriget 1939 och ruinera Europa för andra gången sedan 1914. Fast det kriget hade redan startat borta i Kina 1931/2.

Någon tysk folkomröstning, om ett olagligt KRIG eller inte, var det naturligtvis inte tal om. Hade Hitler gjort det, hade svaret blivit nein/nej! Men de stackars tyskarna leddes ju av Hitler, en homosexuell, galen, kriminell diktator, mha RH (se förra kapitlet)!

Deras strategi var genialt enkel. Tyskland skulle i första rundan snabbt ta över hela Europa och ryska Asien ("Lebensraum") och bli rikt, medan England och Frankrike tittade på. De hade ju sina kolonier i Afrika och södra Asien. USA hade heller inget att förlora men kunde få halva Kina. Japan kunde få östra Sibirien och resten av Kina. Bara Ryssland med sin kommunism skulle elimineras. Det gynnade ju alla "arier". Tyskarna trodde på den smörjan!

***

Först behövdes emellertid ett, s.k. vänskaps/handels/nonaggressionsavtal i augusti med terroristen och despoten Stalins Sovjetunionen, där Stalin, en rätt kompetent, georgisk, f.d. bankrånare, terrorist och massmördare styrde (se kapitel 1).

Vem var Stalin? Han var inte ryss utan georgier född 1878 i Georgien som då var del av Ryssland sedan >100 år. Föräldrarna kom ej överens och separerade. Stalins pappa var skomakare och egen företagare och ville att sonen skulle följa hans bana, men det ville inte mamman. Mamma Jekaterina blev gammal. Hennes pappa hade dött innan hon föddes, och hennes morfar lärde henne och hennes syskon att läsa och skriva. Stalin hade många kusiner på sin mammas sida, som han alltid hade goda förbindelser med. Jekaterina ordnade att sonen fick god utbildning: åtta års folkskola och fem år på ett prästseminarium, där han lärde sig ryska och utländska språk, att sjunga i kör för att bli politiskt aktiv i en fredlig socialdemokratisk förening, tom 1899. Sedan blev han bolsjevik och agitator under 18 år och Lenins bästa vän, kanske uppmuntrad av mamma Jekaterina.

Stalin besökte västra Europa flera gånger, när han inte satt fängslad i Sibirien, etc. Han kunde aldrig definiera vad socialism, marxism/leninism eller kommunism var utom att kapitalism, tsar och privategendom skulle avskaffas och ersättas med proletär diktatur, dvs all makt till Lenin och hans gäng och varför inte Stalin själv. Till sist blev han ren terrorist tillsammans med Lenin som kom till makten 1917 via en statskupp.

Stalin hade

(1) 1924 tagit över Lenins kommunistiska parti och maktapparat inklusive en hemlig säkerhetspolis baserat på pseudovetenskaplig marxism-leninism sedan 1917 (kollektivt, proletärt ägande och beslutsfattande) som redan mördat de flesta ryska liberaler, adel, bönder och borgare 1917/21, sedan

(2) infört pseudo-vetenskaplig marxism-stalinism (Stalin personligen fattar alla beslut själv) 1925 och

(3) hemligt, militärt upprustat, mha statlig, ny tung industri (betald av Tyskland och USA),

(4) 1929/38 rensat ut allt internt motstånd (dvs mördat dem) - precis som Hitler - och de flesta av hans tidigare kamrater/medbrottslingar,

(5) 1930 beslutat att förstatliga, dvs ta över ryska jordbruket från bönderna som visste hur det skulle skötas,

(6) 1932 beslutat att öppna Nordostpassagen i Ishavet, vilket slutade med att det sovjetiska fartyget fastnade i isen och sjönk,

(7) tvångsomplacerat ryssar som inte passade in till västra Sibirien 1933, vilket ledde till att fem millioner ryssukrainare, två millioner kazaker och en million andra ryssar dog av svält och elände - Europas andra folkmord under 1900-talet,

(8) mördat (av politiska skäl - terror) en million människor 1928-1938 inklusive hela polska kommunistpartiets ledning (100+ personer),

(9) satt lika många i arbetsläger för att med start 1943 eller 1944 själv hjälpa världens proletärer (fattiglappar!) att ta över först Europa/Tyskland och sedan resten av världen med en armé med 15 millioner soldater, 10.000 tals pansartanks, kanoner, krigsfartyg och krigsflygplan, dvs den proletära världsrevolutionen.

(10) med start 1943 och 1944 utrotat hela folkgrupper i Kaukasus, på Krim och kring Volga som beskylldes ha samarbetat med Hitler. Metoden var enkel och uppfunnen av Stalin och hans gangsters: sovjetmedborgare skulle evakueras med tåg till Centralasien eller norra och östra Sibirien. Och hundratusentals aningslösa sovjetmedborgare föstes och låstes in i boskapsvagnar som åkte iväg ... för att stanna på ett sidospår, där människorna helt enkelt svalt ihjäl. Sedan fortsatte tåget till en bro över en flod i närheten, där alla döda personer kastades i floden. Och så kunde tåget åka tillbaka och evakuera, dvs mörda nya sovjetmedborgare.

En falsk atombomb 1949 var toppen på karriären.

Stalins mamma Jekaterina besökte ofta sin son i Kreml, när sonen kommit till makten. Planen att erövra världen var naturligtvis topphemlig. Det var ju proletärer som skulle vinna världsrevolutionen.

***

Stalin var en jättetrevlig typ att jobba med! Han var gift två gånger, hade tre barn och drev sina hustrur till vansinne och självmord, när de bad honom sluta mörda underställda kollegor och vanligt folk!

När Stalin tog makten 1925, kunde han aldrig senare ha fel! Han jobbade ju för allas inklusive hela mänsklighetens bästa. Alla de som inte som Stalin trodde på Lenins idéer om ett kommunistiskt paradis var folkfiender och sabotörer som bäst och enklast skulle avlivas!

Bara Stalins egen mamma och barn, vänner och släktigar undkom honom. Resten dödades eller begick självmord. Det är bara att läsa Stalins dotters memoarer om pappan för att fatta det. Svensk folkskola nämner inte saken med ett ord.

 

Hitler fattade inte heller att Stalin var kompett galen! Som Hitler gillade Stalin, när han kommit till makten, unga flickor som han sedan kunde göra vad som helst med. Fast Hitler föredrog nog pojkar.

***

Lenin/Stalin gjorde 1918 Moskva till centrum för kommunistisk världsterrorism! De startade kommunistiska partier överallt inkl. Sverige (SKP) vars ledare utbildades i Moskva att lära sig mörda liberala och konservativa borgare, bönder och andra folkfiender och vetenskaplig marxism-leninism. Under 1920-talet var dessa ledare rätt otrevliga typer som levde som svin vid besök i sina hotell i Moskva. Tyska kommunistpartiets ledare var Ernst Thälmann som gjorde allt som Stalin beordrade, tills han arresterades av Hitlers (!) polis 1933 och mördades 1944 utan att Stalin gjorde ett skvatt.

På 30-talet fick Stalins fanatiska hantlangare lära sig att uppföra och klä sig bättre och det blev litet snyggare i hotellen i Moskva. Stalin organiserade med jämna mellanrum utrensningar av sina utländska kamrater, dvs mörda dem, men få klagade. De trodde ju på sin egen och Stalins propaganda om världsrevolution och ett paradis för proletärer på jorden. Och det var ju bara bra för kommunismens motståndare att kommunisterna tog kål på sig själva och varandra därborta i Moskva. Det är inget som man lär i svensk historieundervisning.

***

Stalin skrev senare under ett femårigt vänskapsavtal med Japan den 13 april 1941 efter diverse smärre gränsbråk 1935/7 och två rejäla småkrig 1938/9 i Sibirien, där Japan hade slagits tillbaka. Stalins spioner i Japan meddelade sedan att Japan bara hade planer att 1942 attackera söderut, dvs ej attackera Sovjetunionen i Sibirien, eftersom det var för svårt. Avtalet innehöll regler för fredlig handel, sjöfart, fiske, mm. Avtalet skrevs under i Moskva efter att en delegation ledd av Japans utrikesminister Matsuoka hade besökt Rom (Mussolini) och Berlin (Hitler).

***

Vänskapsavtal var vanliga på 30-talet. De betydde inte ett skvatt.

Stalin var precis som Hitler ett offer för onda krafter, i sitt fall kapitalister, bankirer, ryska präster, adel och borgare, som nästan utrotas 1917/22 i ett blodigt inbördeskrig i Ryssland - resten skulle utrotas senare - för först skulle Sovjetunionen bli ett kommunistiskt eller marxistiskt eller socialistiskt paradis, mha riktig, fanatisk proletär diktatur baserad på vetenskaplig marxism-leninism.

Stalin hade alltså en liknande, galen plan som Hitler fast den var hemlig 1939 (och även 2024). För att hålla planen hemlig 1925 - 1953 hade Stalin en mycket bra säkerhetspolis som terroriserade och mördade den proletära befolkningen som ansågs bestå av spioner, folkfiender och sabotörer. Det lärs ej ut i svenska skolor! Planen ändrades flera gånger. Men redan 1939 var drömmen om en kommunistisk världsrevolution död. Nu gällde det försvaret av Sovjetunionen mot Hitlers aggression och terrorism. Stalin behövde tid att färdigställa det.

***

Även Stalin hade sympatisörer i väst. De trodde han var världsfredens och alla arbetares vän och glömde att han var en rent kriminell mördare som (1) utrotat millioner ryska, liberala borgare/bönder 1917/9, (2) dödat millioner vanliga ryssar under inbördeskriget 1919/22, (3) svält ihjäl millioner ryska och polska småbönder 1930/33, (4) arresterat och mördat millioner politiska medhjälpare och motståndare 1924/39, (5) offrat millioner sovjetsoldater, när Hitler anföll 1941, (6) dödat >1 million tysktalande sovjetmedborgare som bott i Ryssland i generationer, etc. Folks liv tillhörde Stalin som kunde döda vem som helst när och hur som helst. Det imponerade på folk. Vissa historiker försöker beskriva Stalin som en snäll farbror - uncle Joe - med, mamma, fru och barn och sommarstuga utanför Moskva, men missar att han är en av historiens största massmördare alla kategorier beskrivet av, t.ex. Nikita Chrustchev 1956 som borde veta.

***

Många av hans sympatisörer arbetade som spioner hos regeringarna i London, Paris, Vichy, Bern, Washington DC, Berlin, Tokyo, Stockholm, Los Alamos, osv, så att Stalin visste vad de hade i görningen, t.ex. söka fred med Hitler och göra slut på kommunismen.

Fria Frankrikes ledare, general de Gaulle visste naturligtvis vem Stalin var, men trots detta, eller just därför, samarbetade de Gaulle med Stalin i kampen mot Pétain och Hitler från starten (juni 1940).

***

Alltså, Hitler hade augusti 1939 bara, efter noggrann (?) analys, äntligen beslutat att attackera Polen ... eller snarare ödelägga Polen totalt för att sedan utrota alla tyska, polska och ukrainska judar, slaver och ryssar österut och en massa andra folk.

Hitler trodde han skulle vinna lätt, även om han var totalt felinformerad om läget! Och enklast var ju att Sovjetunionen och Stalin var med på noterna (?). Hitler sände därför ett personligt meddelande till herr Stalin den 20 augusti 1939 att det tyska blixtkriget i Polen följande vecka inte var riktat mot Sovjetunionen vilket skulle bekräftas i ett första vänskapsavtal.

Stalin höll med! Natten den 23/24 augusti 1939 var vänskapsavtalet signerat i Moskva!

 

Polens delning/förintelse 1939

Hitler-Stalins första vänskapsavtal stadgade, hemligt förstås, att Hitlers armé och flygvapen kunde förinta/utrota västra Polen 1939 och dess polska befolkning - som skulle ersättas med tyskar - medan Stalin kunde ockupera östra Polen 1939 och dess invånare + hela Baltikum, Moldavien (Bessarabien) och hela Finland (ryska områden före 1918) i ren terrorstil litet senare - vilket skulle hjälpa Stalin i slutet.

Stalin visste 1939 att det hemliga vänskapsavtalet med Hitler var ren BLUFF och att han, Stalin, nu hade två år på sig, att förstärka Sovjetunionen att kunna besegra Hitler i det kommande kriget 1941!

Stalin hade just haft vissa militära framgångar mot Japan borta i Sibirien.

***

Sveriges kommunistiska parti, SKP, hade svårt att förklara för sina medlemmar varför kommunister skulle samarbeta med nazister, men SKPs medlemmar gjorde som de blev tillsagda i vanlig ordning och mycket var ju hemligt.

Historiker 2024 anger inte att det var två gangstergäng ledda av maktfullkomliga, rent kriminella diktatorer finansierade av hemliga krafter* som skrev under 'avtalet' eller vad man kan kalla det. 'Avtal' görs ju mellan olika parter eller stater under lagliga former. Här var inget lagligt. Det var bara två galna, fanatiska banditgäng som kom överens, konspirerade, om att råna och mörda en granne (Polen), men det kan historiker inte säga. Stalin satt vid makten sedan 1924 och hade mördat i stort sett all rysk opposition sedan 1928 och var oersättlig. Hitler satt vid makten sedan 1933 och hade mördat och tystat i stort sett all tysk opposition sedan 1934 och var även han oersättlig.

Alla demokratiska system med en konstitution hur makt skall utövas med lag och ordning hade eliminerats i Stalin-Sovjetunionen 1920 och Hitler-Tyskland 1933 och deras befolkningar var sedan hjärntvättade att lyda. Och historiker anger att dessa gangstergäng skrev 'avtal'!

Hitler och Stalin hade naturligtvis stöd hos vissa landsmän, dvs fanatiker, tjuvar och opportunister av alla slag som trodde på de lokala galenskaperna, tysk arisk rasistisk överlägsenhet och, rysk pseudovetenskaplig marxistleninistiskstalinistisk kommunism och ett proletärt paradis på Jorden.

***

Hitler och Stalin satte sedan igång andra världsKRIGet tillsammans manipulerade av hemliga krafter. Fast de visste inte att det skulle bli världsKRIG. Stalin hade ju annars kunnat meddela Polen Hitlers planer och föreslagit att Stalin kunde hjälpa Polen istället!

Stalin gjorde nämligen den korrekta bedömningen att, när Tyskland attackerade Polen, skulle England och Frankrike (som hade försvarsavtal med Polen) förklara KRIG och anfalla Tyskland med resultat att alla tre skulle förblöda och ruineras precis som i första världskriget. Under tiden skulle Stalin slutföra sin militära upprustning för att ta över Tyskland, Frankrike, England ... och resten av världen med start 1943.

Stalin trodde aldrig att Hitler skulle attackera honom! Stalin bara visste det!

Stalin var en slug, hänsynslös massmördare och/men kompetent diktator som inte litade på någon. Låt fienderna ta kål på varandra och alla judar. Han visste sannolikt att inkompetenta, galna Hitler, efter att ha utplånat Polen och vunnit över Frankrike och England, tänkte anfalla och utplåna Sovjetunionen som Hitler meddelade i tal och skrift sedan 1920. Men Stalin trodde inte det skulle ske. Men om det skedde, skulle Stalin vinna! Han var förberedd! Och han kunde inte ha fel!

Det var enkelt att manipulera Hitler 1939/41.

Hitler skulle alltså 1939 erövra Europa med start Polen.

***

Risken var att det skulle leda till tyskt tvåfrontsvärldskrig och total förlust. Men vänliga personer ledda av RH övertygade Hitler att han ändå skulle vinna. Efter Polen skulle nämligen Skandinavien erövras. Risken var att det var stort och avlägset, men vänliga personer övertygade Hitler igen att det gick genom att flyga över Sverige som inte skulle bråka. Och det fungerade. Sedan var det attacken mot Frankrike. Omöjlig! Men vänliga personer övertygade Hitler igen att det skulle ta sex veckor. Vilket det gjorde! Mycket märkligt!

England? Behövdes inte attackeras! Det skulle svältas ut, mha ubåtar och bombas från luften. Och be om fred! Hitler lovade 1940 att Stalin då kunde få ta över Indien, medan Japan skulle få Sydostasien och Australien medan Tyskland och Italien skulle få Afrika. Fast Hitler hade förstås andra planer.

***

För först skulle Sovjetunionen utrotas 1941. Det verkade svårt, men vänliga experter sa att det skulle ta maximum två månader, när Hitler beordrade attack och blixtkrig. När det inte fungerade sa vänliga experter att det inte var Hitlers fel. Men nästa sommar, 1942, skulle det gå. Etc, etc.

Naturligtvis visste Hitler redan hösten 1941 att han var manipulerad av RH (som satt i fängelse i Londons Tower ett tag) men hade inget val för att januari 1945 retirera till en liten bunker i centrala Berlin, där han kunde spela fia på kvällarna med frun och sina sekreterare. Han skulle inte dö utan nygift och med kompisen HH, också nygift, starta nytt i Sydamerika! Vilken historia! Den började hyggligt september 1939! Håll i er!

***

Polen

Blixtkrigsbesegrat av Hitlertre veckor. Det var en total överraskning för hela världen och dess media! Ingen anade vad som skulle hända! Stalin väntade ett tag. Allt enligt det första vänskapsavtalet!

De tyska soldaterna attackerade utan tvekan med sina moderna pansartanks, kanoner och flygplan och bomber och de polska försvarade sig med 1800-tals teknik. De senare kunde ju annars ha kapitulerat och meddelat sina vänner i världen att de inte hade något emot Hitler och Stalin som inte kunde diskuteras i lugn och ro och att de inte ville slåss. Men det gjorde de inte. Det blev ett blodbad!

Tyska soldater, flygplanspiloter och civila SS-terrorister mördade hänsynslöst polska civila, precis som Japan gjort i Kina 1937. Den polska diktatorn, regeringen och de borgerliga, liberala, konservativa grupperna övergav sedan landet (via Rumänien) och lämnande fältet öppet för Hitler, Stalin, polska judiska ghetton och ... folkmord!

Spelet - kriget - måste gå vidare. Hade den borgerliga (hm) polska regeringen kapitulerat, modigt stannat kvar, som den franska nio månader senare, ... hade nog inga folkmord skett 1942/5. Men Polen försvann! Suddades bort från kartan! Synd att Polen inte kapitulerade!

***

I svenska skolor var/är det bara Hitler som satte igång andra världskriget och att det var tillåtet eller lagligt på något sätt. Polen hade ju attackerat! Stalin och hans planer nämns ej. Man skyller på brist på bevis och tillgång till historiska arkiv, mm, och det faktum att den kompetenta Stalin vann till slut medan Sverige tittade på, eller att Stalin inte attackerade Polen utan bara väntade tills Hitler hade avslutat kriget där. Vinnarna, inkl. Sverige, skriver ju alltid historien.

Hitlers (och Stalins) strategi var densamma med en del nyheter - en snabb, helt olaglig, militär attack - ett blixtkrig - som tog ett par veckor, civila städer och byar flygbombades för att sprida skräck hos befolkningen, huvudstaden Warsawa brändes ner enligt plan och sedan ren terror under flera månader, då politiska motståndare, polacker och judar eliminerades brutalt av tyska specialstyrkor, SA och SS, och polis. Stalins säkerhetspolis NKVD arresterade, t.ex. 25 000 polska officerar som Stalin senare lät mörda. Vissa begravdes i Katynskogen. Brott mot mänskligheten begicks från början. Neutrala observatörer från Sverige och USA kunde bevittna det hela. Ingen reagerade! Eventuella tyska värnpliktsvägare, och de fanns, mördades direkt av Hitlers säkerhetspolis SS.

***

Det var litet 11 september 2001 över alltsammans. Hitler direkt - 1a september eftermiddag - och Stalin -16e september 1939, angav, dvs ljög, att Polen (!) hade anfallit Tyskland och att han (de) bara försvarade sig. Den polska regeringen flydde tyvärr och etablerade sig i London. De borde ju ha kapitulerat på plats, men gjorde inte det ... spelet måste ju gå vidare.

I själva verket hade Hitler och RH planerat attacken sedan länge och spioner av alla slag, borgerliga och stalinister, inkl. media hade meddelat Polen, USSR, USA, England och Frankrike (& Co.) att attacken mot Polen skulle starta kl. 04.30 på söndagsmorgonen 1a september efter att tyska sabotörer i polska uniformer attackerat tyska positioner vid gränsen under natten. Det var Hitler själv som gav startordern kl. 16.30 på lördagseftermiddagen. Det fanns inga hemligheter i Berlin augusti 1939!

I mitten av september attackerade Stalin Polen enligt avtal!

***

De drogade, tyska soldaterna klarade trycket att kriga i Polen, eftersom det gick blixtsnabbt, inga skitiga skyttegravar att krypa i och snart var det över, så de kunde åka hem över vintern och fira jul, även om många drabbades av typiska stressymtom, pga dåligt samvete, vilket man inte fick ha. Enligt tysk militärlag skulle alla order lydas och utföras. Straffet att vägra lyda var ... döden! Belöningen var liv med gratis jordbruk i tyska Ryssland och semester på Krim.

England och Frankrike gillade naturligtvis inte Hitlers och Stalins anfall, de hade ju sina avtal med Polen, och förklarade därför redan 1/3 september 1939 äntligen formellt KRIG enligt internationella lagar ... men bara mot Hitler. Stalin hade ju ännu inte formellt attackerat Polen och, när Stalin gjorde det i mitten av september, glömde England och Frankrike att förklara KRIG mot USSR.

Det hade Hitler inte räknat med. Han trodde att England och Frankrike skulle helt överge Polen och bara titta på ... som USA.

Englands och Frankrikes ambassadörer i Berlin hade redan middagstid lördagen 31a augusti uppmanat Hitler att ställa in attacken som alla talade om ... och fått besked att Hitler kanske skulle tänka på saken! Sedan meddelade Italien att man inte kunde hjälpa till heller. Tyska rådgivare påminde Hitler att Tyskland inte kunde vinna ett tvåfrontskrig eller världskrig, dvs skulle förlora.

Hitler blev rasande, tappade besinningen, rullade ursinnig runt på golvet i sitt alppalats, lugnade ner sig och gav order om attack. Det var så andra världskriget startade i Tyskland. Inget som lärs i svenska skolor! En tysk tokstolle rullade runt på golvet!

***

Så spelet gick vidare. Ransonering av mat och förbruksartiklar, förbud att lyssna på utländsk radio infördes i Tyskland direkt, men Stalin hjälpte Hitler med vete och olja enligt avtalet 1939/41. Hitler hade inte planerat för ett längre krig eller någonting, och hans land var i stort sett bankrutt efter 6 års misskötsel 1933/39.

Men ingen protesterade någonstans!

Det blev brist på bränsle att värma husen i de tyska städerna, vilket varade till krigsslutet maj 1945. Tyskarna svälte och frös. Det fick befolkningen i ockuperade länder också göra. Europa/Tyskland var alltid beroende av import av livsmedel och bränslen.

I oktober 1939 hade Hitler segrat i Polen, men det blev inga segerparader, o.dyl. i Berlin. En majoritet av tyska befolkningen var inte glada men lurades att tro att det var Polen som anfallit och att det gällde att bita ihop tänderna och kämpa på. Klagade man kunde man ju bli arresterad och finkad av SA.

***

Franska kommunistpartiets ledare M. Thorez, som blivit inkallad till franska armén i september, deserterade i oktober och dök upp Moskva i november där han stannade till november 1944 och levde lyxliv för att unvika alla risker.

Hitler/Stalin signerade ett andra, hemligt vänskapsavtal 28 september 1939. Nu gällde det 350.00 tyska judar och alla polska judar i nytyskockuperade Polen - totalt 1.8 millioner personer/judar. Dessa skulle förpassas till sovjetiska Birobidjan i östra Sibirien. Under septemberkriget hade redan 300 000 polska judar flytt till Sovjetunionen och de ville inte återvända. Stalin bestämde att de kunde flytta till Sibirien.

 

Finland och Baltikum

Stalin passade på - helt olagligt förstås ... och onödigt idiotiskt - att anfalla Finland 30 november 1939 efter hemliga förhandlingar om omfattande gränsändringar/folkförflyttningar och ockuperade hela Estland, Lettland och Litauen 1940 utan större strider, allt enligt avtalet med Hitler, där ledande, baltiska borgare mördades eller deporterades till Sibirien.

Sverige (och Hitler!) hjälpte neutrala Finland militärt, när Stalin attackerade 30 november efter att förhandlingarna avbrytits 13 november.

Finland förlorade vinterkriget mot Stalin, Finlands näst största stad Viborg och territorium runtikring blev sovjetiskt land (11% av hela Finlands yta), finska civila folket där fick evakueras västerut, men Finland undgick sovjetisk ockupation och fick iallafall fred mars 1940 och det var ju bra.

Hade kriget kunnat undvikas? Nej, det tror jag inte. Stalin var ju helt kriminell och gick inte att lita på och det var Stalin som satte i gång skjutandet. Stalin hade redan avrättat alla finska bolsjeviker 1937/8 som hade sökt skydd hos honom tidigare och som kanske kunde ha talat förstånd med honom. Stalin vann bara en del finskt territorium i söder/öster efter att ha förlorat en massa soldater, och hela finska lokalbefolkningen där hade evakuerats och överlevt.

När kriget fortsatte 1941 tog Finland Karelen åter i besittning. Stalin hade inte vunnit något med sitt angreppskrig vintern 1939/40. Det var ett stort fel! Varför denna brådska? Finland hade ju fred med gangsterdiktatorn Stalin!

***

England och Frankrike anföll inte Hitler-Tyskland september 1939. Det gällde tydligen att spara på krutet! Under sju månader bara väntade man medan Polen och Finland förblödde. Man sände amatörmässigt ut fredstrevare eller träffades hemligt i Holland, Schweiz, Vatikanstaten och Sverige. Eller jagade man tyska krigsfartyg i Sydatlanten som om det vore något. Eller så flygbombade man mest oskyldiga civila (!) litet, tom Berlin!

Stalins försök att erövra hela Finland misslyckades, men Finland förlorade som sagt 11% av sitt territorium inkl. rika Karelen vid ett fredsavslut mars 1940. Finland borde ju förstås ha begärt eld upphör tidigare i december 1939 och retirerat och förhandlat vidare i lugn och ro, men det gick tydligen inte.

Sverige fortsatte att göra affärer med Hitler som behövde svensk järnmalm som Hitler betalade med stulet polskt kol, som Sverige behövde att värma sig med.

Nationernas Förbund förklarade Stalin som aggressiv krigare fast ingen brydde sig. Varför England och Frankrike inte förklarade Stalin KRIG som erövrat Moldavien, östra Polen och hela Baltikum och en del av Finland vet vi inte. >500 000 finnar fick som tur var flytta västerut och överleva och undvika Stalins terror. 10 000-tals borgerliga ester, letter och litauer fick flytta till Sibirien och dö där.

 

England

Hitler attackerade England (?) och neutrala stater, dvs tyska attackubåtar (!) började sänka obeväpnade, civila handelsfartyg i Nordatlanten runt England som om det vore något. Ingen protesterade! Ett par tyska ubåtskaptener som sänkt >100,000 ton lastfartyg fick medalj och träffa Hitler i Berlin! Det tog ett tag innan rejält försvar mot ubåtar ordnades. Hitler trodde (RH hoppades) att England bara skulle ge upp.

 

Judarna

Antalet judar och slaver under tyskt herravälde ökade betydligt efter Hitlers ockupation av västra Polen. Östra delen av Polen, med en majoritet vit/västryssar och ukrainare/lillryssar, hade ju Stalin fått och judarna där klarade sig ett tag eller sändes till Sibirien. En del av västra Polen blev helt tysk och där skulle bara tyskar få bo. En annan del skulle förbli polsk (hm) och till en tredje del skulle alla polska judar deporteras för att senare sändas till Madagaskar (hm, hm) eller Birobijan.

Delar av västra Polen blev alltså tyska, där bönderna fördrevs och tysk invandring beordrades. Fattiga tyskar fick polska bondgårdar gratis. De kanske tyckte det var hemskt, ruskigt ja rent av spöklikt att flytta in i tomma gårdar men efter ett par år fick det flytta igen, så det är glömt idag.

I de flesta polska storstäderna fördrev Hitler den judiska befolkningen och inrättade temporära 'ghetton', dvs rena koncentrations- och arbetsläger för polska judar - mitt inne i staden! Polska borgare hade lämnat sina hus och bostäder och Hitlers gangsters gav samma egendomar till en massa judar. Som arbetade gratis för Hitler under flera år.

***

Det fanns massor av (slav)jobb i Polen 1939/41! Vägar, flygplatser och järnvägar skulle byggas för att underlätta Hitlers attack mot Stalin och varför inte med judisk hjälp. Judarna var enkla att manipulera! Om de inte höll med, mördades de. Polackerna och judarna bara flyttades runt och förlorade samtidigt alla sina ägodelar, om de inte höll med. Det hela var totalt tragiskt förvirrat.

Bulgarien, Finland, Italien, Japan, Rumänien, Slovakien och Ungern allierade sig därför med galningen Hitler.

Finland, Rumänien och Ungern utlovades stora landområden i öster, när Sovjetunionen senare utplånats och befolkningen där svultits ihjäl, mördats eller deporterats. Japan skulle få Sibirien! Det var tuffa tag men ingen reagerade.

 

Sverige 1

Sveriges aktiviteter under 2a världskriget ingår inte min annorlunda världshistoria här. De finns ju redan beskrivna passande! Svenska målet 1939+ var att fortsätta exportera järnmalm till Hitler och importera stulet kol från nu tyska f.d. Polen, och hålla sig väl med alla parter, osv. Utan svensk järnmalm, stål och kullager hade Hitler aldrig kunnat rusta upp sin krigsmakt och härja som han gjorde 1937/45. En majoritet svenskar gillade tydligen Hitler 1939 ...

 

Danmark

Sju månader senare begärde Hitler att lilla ariska (!) Danmark 9 April 1940 skulle acceptera ockupation (eller skydd?) av tysk trupp! Efter två timmar gav intelligenta Danmark upp utan att protestera eller skjuta ett skott och fick behålla sin kung, regering, polis och valuta, om man bara levererade mat och reparerade tyskt krigsmateriel mot framtida betalning. Hitler inbjöds helt enkelt att skydda Danmark. Det blev ingen polsk ockupation utan samarbete utan våld!

 

Sverige 2

Min pappa och SKPs framtida ledare CHH var vid denna tid värnpliktiga furirer vid Kronoborgs infanteriregimente i Växjö och förlagda utanför Limhamn söder om Malmö och kunde se hur Hitler ockuperade Danmark, som faktiskt litet tidigare hade signerat ett icke-angreppsavtal med Nazityskland. 

Ett gott resultat var att Danmarks fåtal judar inte blev folkmördade direkt eller senare. De flesta kunde fly till Sverige, när Hitler beslöt att utrota dem.

Danmark visste hur man skulle uppföra sig vid aggressiva, olagliga, militära anfall. Lägg sig, betala ... och diskutera. Många dumma danskar ställde upp som frivilliga i tyska armén. De flesta andra bara teg. Det funkade bra tills Hitler började förlora rejält i slutet av 1942. Först då startade danskt motstånd i form av sabotage, etc. Tysk polis och militär tog helt över Danmark först 28 augusti 1943.

 

Norge

Ariska (!!) Norge kontaktades också av Hitler att acceptera tysk ockupation 9 April 1940. Den norske utrikesministerna vägrade diskutera, norsk kung och regering flydde från Oslo, där panik utbröt.

Norge hade inte förberett försvar mot tysk, militär aggression och terror. 800 tyska flygplan transporterade 80.000 tyska soldater till Norge till Kristiansand, Stavanger, Bergen och Trondheim under ett par dagar, resterande 10.000 kom med båt, bl.a. till Narvik! Tyskarna flög över Norge och Sverige utan problem.

Tanken var att säkra norra flanken och de svenska järnmalmsgruvorna och stålverken. Tog totalt litet längre tid, april, maj, dvs två månader. Det var ett mindre fiasko! Norrmännen, allierade med England och Frankrike, gjorde miltärt motstånd! De förra var ju redan i krig mot Hitler och när Hitler attackerade Norge kunde de slå tillbaka i Norge.

***

Sverige 3

Redan efter ett par dagar bad Hitler neutrala (!) Sverige och SJ att hjälpa till med mark/tågtransporter till Riksgränsen med förnödenheter till de tyska trupperna i Norge - ett par tusen man - belägrade och inringade utanför Narvik av tiodubbelt starkare norska och allierade (franska/engelska) styrkor. Svensk allmänhet visste inget, pga censuren.

Redan den 20 april sändes ett tåg med 34 vagnar och 400 ton mat dit till tyskarna. Det behövdes bara två telefonsamtal. Men Norge kapitulerade inte. Kriget fortsatte två månader uppe i Finnmark!

Norge hade inte fattat att England/Frankrike redan var i krig mot Hitler och att det gällde att vara förberedd mot invasion, t.ex. minera farleder och ordna 24/24, 7/7 kuppberedskap att försvara flygplatser och hamnar ... och sedan ingå vapenvila.

Hitler attackerade därför Norge 90% från luften! Norge hade inget luftvärn och Sverige ingen radar. Luftwaffe bombade Norge, medan Sverige tittade på. Ren terror!

Sverige hade ju hjälpt Finland litet militärt under vintern mot Stalin 1939/40, men nu under våren 1941 hjälpte Sverige inte alls Norge mot Hitler. Tyska piloter som nödlandade i Sverige sändes hem (!!!) till Tyskland igen, så de kunde bomba igen! En sådan tysk pilot var bekant med min mamma och tog kontakt, när han passerade Stockholm april 1940! Senare omkom samma pilot vid ett tyskt anfall på England!

***

Den svenske ambassadören Richert i Berlin rapporterade klart och tydligt (men hemligt) till svenska UD och regeringen i Stockholm den 14 april 1940 följande självklarheter:

Hitler eftersträvade ett snart slut på kriget med västmakterna. Han hade icke för avsikt att tillintetgöra vare sig Frankrike eller England utan dessa båda länder skulle få bestå såsom betydande makter. Vad framförallt Hitler önskade vore att hastigt få realisera sin gamla dröm (sic) om en aktion mot öster, och han hade för avsikt att dirigera om sina trupper i sådan riktning, så snart han blivit färdig med västmakterna. Han ville nu en gång för alla hävda germanernas ställning gentemot de slaviska flodvågorna, vilka genom tiderna svallat västerut i Europa. I övrigt vore hans patos att, sedan han fått överhanden i det stora kriget, framstå som den vidsynte återuppbyggaren och storsinte fredsfursten.

Att Hitler och svenska ambassadören Richert inte var riktigt kloka framgår ju, men ingen reagerade! OK, det hela var hemligt. Planen var ju annars att Hitler skulle förinta Ryssland och dess kommunism.

***

Hitler led sitt första, riktiga, militära nederlag vid Narvik/Norge april-juni 1940. Norska, franska och engelska trupper attackerade nämligen framgångsrikt för att senare dra sig tillbaka. Den norska miltära överbefälhavaren stannade kvar och förhandlade vapenvila. Den norska regeringen och kungahuset flydde till England. Hitlers polis och militär ockuperade Norge med allt vad det betydde.

Hitler behövde inte ockupera Sverige, eftersom Sverige gärna sålde sin järnmalm, koppar och kullager till Tyskland (och England!) som ju hade behov av dem för sina blixtkrig. Sverige fick köpa (det var byteshandel!) stulet polskt kol i utbyte. HG förklarade det hela för en svensk delegation som inte fattade mycket.

En svensk amiral T fick 16 april 1940 träffa Hitler personligen för bättre förståelse som under en timme meddelade/ljög att läget var kritiskt, att Hitler hade varit emot att anfalla Danmark och Norge och att det var England som tvingat (?) Hitler att anfalla Polen och utan Hitler skulle Tyskland attackeras och ockuperas av mongolerna (!) och Gustav II Adolf var en stor svensk (han stupade 1632!). De närvarande skrattade hjärtligt och muntert åt galenskaperna. Det var teater! Det antyddes att Hitler inte sovit sedan attacken mot Norge startade. Han hade ont i magen och var orolig. Vilken tvålopera! Men Hitler bara spelade sin gamla teaterroll intränad av RH sedan länge.

***

Sverige 4

I början av maj kontaktade Hitler informellt, via HG, svenska regeringen igen och krävde att flera SJ-tåg skulle transportera 400 vagnar tyskt artilleri och ammunition till Riksgränsen från Trelleborg! Svensk allmänhet var fortfarande inte fullt informerad, pga censuren.

Läget i Narvik var kritiskt. Tågen skulle förses med Röda Kors symboler och officiellt skulle det gälla mat- och medicintransporter. Vissa vagnar skulle märkas för kontroll att det handlade om just det; svenska kontrollörer skulle sedan bekräfta det ... och glömma de andra vagnarna. Rena bedrägeriet, allts!

Hitler trodde tydligen att Sverige antingen sympatiserade med eller var rädd för honom - Europas ledande diktator.

Sverige ignorerade förslaget men ... teg om det.

***

Allmänheten fick inte veta att Hitler var en ren gangster, skojare, skådespelare och bedrägare. Tänk om Hitlers förslag hade diskuterats öppet maj 1940! Enklast hade ju varit att acceptera förslaget och ... sedan stoppa den illegala transporten i Sverige ... med media närvarande. Vad kunde Hitler göra? Attackera Sverige? Ingick inte i planen!

Sanningen är att Sverige under den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen i praktiken redan var en del av nazi-Tyskland! När Hitler frågade om han kunde tillåtas använda de svenska järnvägarna överlade inte ens socialdemokraterna med riksdagen eller informerade svenska folket. Medborgarna ställdes inför ett fullbordat faktum och informerades först EFTER att tågen hade börjat rulla efter att rykten om avtalet hade läckt till tidningen Nordens Frihet.

Sverige gav 1940 nazisterna och Hitler klartecken direkt.

Min pappa och CHH beordrades till Trelleborg att hjälpa till. Kommunisten CHH ställde gärna upp medan min pappa blev sjuk. Han ville inte hjälpa Hitlers soldater i Sverige.

Hitler begärde liknande tågtranssporter - med tyska soldater! - genom Finland som godkändes direkt. Finland allierade sig hemligt militärt med Hitler.

***

Hitler bekräftade att han var sjukt galen, kriminell och inkompetent. Men ingen i Sverige reagerade som vanligt och 8 juli 1940 - först när striderna i Norge inställts - godkände neutrala Sverige officiellt att Hitler kunde använda SJ:s järnvägar att transportera passagerare (soldater utan vapen)/gods (mat och bomber)/hästar till och från ockuperade Norge. Tidigare var det hemligt vilket ledde till ryktesspridning. Norrmännen var inte glada men fick skylla sig själva. Hade unionen med Sverige inte upplösts 1905 hade Hitler nog inte anfallit Norge 1940! Varför kunde Sverige inte meddela officiellt sina förehavanden med Hitler förblev obesvarat. Det gick inte att meddela att Hitlers förehavanden i Norge var olagliga, dvs kriminella, omoraliska och ej kunde försvaras. Att låta Hitler transportera mat, läkemedel och hästar till Norge via Sverige var ju faktiskt ett sätt att hjälpa Norge. Annars hade ju Hitler bara stulit samma saker på plats och det hade varit ännu värre för norska befolkningen.

***

Luxenburg, Nederländerna och Belgien

Medan kriget i Norge pågick attackerade sedan Hitler neutrala och rätt ariska Luxenburg, Nederländerna och Belgien maj 1940. Rotterdam bombades men inte hamnen utan bara bostadsområden. Holländarna hade inte heller fattat att Hitler bara anföll hur som helst. Det var inte bra! Det hade ju varit mycket bättre om holländska regeringen hade stannat på plats och ... kapitulerat ... och diskuterat ... med Hitler. Nu gjorde man inte det och bland förlorarna var litet senare holländska judar som utrotades av Hitler utan större problem. Belgien kapitulerade, och kungen stannade kvar. Nederländerna kapitulerade efter tre dagar - regeringen flydde till England.

***

Frankrike

Frankrike, som man redan var i krig med, attackerades samtidigt av Hitler.

Frankrike besegrades med ny blixtkrigstaktik. Hela tyska krigsmakten hade förflyttats från öst till väst per tåg. 10-15 pansardivisioner körde rätt fram i hög fart och delade Frankrike mitt itu, medan tyska flygplan bombade överallt. Idén var tokig, de flesta tyska generaler trodde inte på den men Hitler, vars gossar just dött uppe vid Narvik beslöt att prova den. Och den fungerade. Hela franska försvaret bara kollapsade som ett korthus!

Frankrikes flygvapen var starkast i världen - bättre än tyska Luftwaffe! - men användes inte! Vi skall inte glömma att det var Stalin som försåg bensinen för dessa krig! Frankrike kollapsade mystiskt snabbt. Franska regeringen och parlamentet flydde till Bordeaux, en ny konstitution beslöts där 10 juli 1940 (att landet kunde styras av en diktator), mm.

Redan den 14 juni 1940 föll Paris i tyska händer?

Efter att Hitler hade besegrat Frankrike i norr attackerade Mussolini/Italien Frankrike i söder och vann en fantastisk seger där, eftersom allt motstånd saknades.

Och sedan blev det vapenvila! Som varade i fyra år!

***

Vapenvila!!

Frankrike utsåg 10 juli 1940 marskalk Pétain, segerherren från Verdun 1916, som president/diktator med obegränsade befogenheter. Frankrike hade redan fegt kapitulerade och begärde eld upphör ... utan förhandlingar ... den 22 juni 1940. Man hade ju annars kunnat retirera till franska Algeriets tre franska departement och fortsatt strida därifrån. 100.000 soldater och civila dog. Hade den franska regeringen bara utsett Pétain att stoppa den meningslösa skottlossningen i norra Frankrike och föreslagit förhandlingar hade historien kanske blivit annorlunda.

Men nu blev det vapenvila!! Diktator Pétain fick en egen fri zon i sydöstra Frankrike att styra den franska familjen, arbetet och fosterlandet med kurorten Vichy som "huvudstad" som också kontrollerade de franska kolonierna och flottan.

Samarbete med diktatorn Hitler utlovades och bekräftades 28 oktober 1940 av Pétain!

Franske generalen de Gaulle flydde tidigare till London, där han 18 juni 1940 i radio uppmanade alla landsmän till fortsatt motstånd - Résistance - och kamp mot Hitler. England/Churchill erkände de Gaulle som fria Frankrikes ledare. Franska kommunistpartiet, som var finansierat av Moskva som ju var allierat med Hitler via avtal avvaktade utvecklingen. Ledaren M. Thorez teg.

***

Hitler förlorade >60 000 soldater i Polen, Norge, Holland, Belgien och Frankrike och för att muntra upp soldaterna fick de roa sig i Holland, Belgien och Frankrike. Det var enkelt. Hitler bestämde nya växelkurser för valutorna, en tysk riksmark blev 10 ggr värdefullare och soldaterna kunde växla till sig franska och belgiska francs och holländska floriner till vrakpris.

Soldaterna/turisterna köpte upp allt som fanns och sände hem till Tyskland, där det var feststämning. Det varade ungefär ett år tills nästa krig startade på Balkan och i öst.

Hitler hade hösten 1940 i stort sett hela Europa militärt i sin hand och han trodde att han var ett geni med sina blixtkrig, mha flyget och pansartanks, som naturligtvis planerats och utförts av hans underrättelsetjänst och miltärer, soldater och piloter och civila med den nya tekniken. Skådespelet hade hittills fungerat ganska bra, eftersom krigen var korta utan allvarliga förluster - bara >60.000 döda tyskar.Tanken med det hela var klar; förutom drömmen om det nya Berlin och allén gällde det tysk åkermark i öst ända bort till Stilla havet och utrota eller fördriva hela ryska befolkningen och alla judar där och bränna ner alla deras stora städer. Det var hela planen!

Det antyds förstås ej i svenska skolans historieundervisning.

 

Paris

Hitler unnade sig därför litet turism, dvs, ett tre timmars (!) besök i Paris 23 (eller 28!) juni och titta på fasader och besökte byggnader som Operan, Sacré Cæur-kyrkan, Panthéon (Napoleons grav), Ritz hôtel och Invalidepalatset. Klockan sex på morgonen utan att träffa Pétain eller dricka en kopp kaffe! Media var inte inbjudna!

Hitler var inte imponerad.

Hans Berlin skulle ha större och bättre monumentala byggnader, snyggare fasader och längre alléer. HG besökte däremot Paris minst 22 gånger för att stjäla konst! Så Paris skulle inte förstöras. Där kunde franska, ariska samarbetspersoner göra affärer med nazisterna medan det glada livet gick vidare nästan som förr. Paris skulle bevaras som ett ställe med bordeller, där tyskar kunde roa sig och knulla billigt.

Många fransmän tog tillfället i akt att samarbeta med Hitler/fienden/ockupanterna för att berika sig istället för att kämpa för frihet, jämlikhet och broderskap, de franska, republikanska grundvärdena i motståndsrörelsen 'La Résistance'.

***

Hitler hade aldrig förberett en invasion av England! Den var ju militärt omöjlig. Engelska flottan var för stark och Engelska kanalen omöjlig att passera. England var alltså alltid säkert. Så fort Frankrike var ockuperat började Hitler bygga ubåtsbaser där. Ubåtar skulle isolera England från resten av världen. England skulle svältas ihjäl.

Hitler beslöt september 1940 att attackera England i luften från nya baser i ockuperade Frankrike och flygbombade London, Coventry och andra städer under ett år. Det var ett totalt, inkompetent misslyckande med stora, tyska förluster.

England lät sig inte besegras och började flygbomba själva, t.o.m. Berlin, men det spelade ingen roll för Hitler som ju ändå skulle bygga nytt.

England flygbombade sedan ockuperade Frankrike och Tyskland under hela kriget med stora, engelska förluster och förlorade minst 50.000 piloter och flygplansbesättningsmän och tusentals bombplan med mediokert resultat under fem år. Bombplanen flög vilse, missade målen, var lätta att skjutas ner av tyska jaktplan som väntade på marken redan vi ankomst och hemfärd. Naturligtvis bombade man civila mål som tyska städer som var lätta att hitta, men militära mål? Det engelska flygvapnets ledning bestod av många inkompetenta aristokrater som inte insåg svårigheterna med att bomba fienden från luften. Och allt var hemligt. Ämnet är fortfarande kontroversiellt 2024! Bidrog engelsk flygbombning till att vinna kriget? Många tror inte det. Priset var för högt.

***

Men rent logiskt förlorade Hitler hela KRIGet redan nu - sommaren/hösten 1940! Tyska Luftwaffe, som engelska RAF, kunde inte bidra med mycket mer än snygga plan, piloter och uniformer.

Churchill beslöt därför att satsa 100% på bombkrig från luften och utrota tyska kvinnor och barn och andra civila i städerna den vägen. 1 000-tals bombplan skulle byggas och personal utbildas att bomba Hitlertyskland från luften tillbaka till stenåldern, även om det kunde ta litet tid, tom 1945!

Hitler lurades alltså att starta ubåtsKRIG och att söka svälta ut England genom att ockupera Marocko (under franskt styre!) och stänga vägen till Indien, Sydafrika, Australien och USA men vid ett andra besök i Frankrike i oktober meddelade spanska diktatorn Franco att tyska trupper ej kunde passera Spanien. Hitler blev rasande. Pétain fick i.a.f. tillfälle att träffa Hitler och lova franskt ekonomiskt samarbete, mm.

Hitler beslöt litet senare att med hjälp av Italien ockupera Nordafrika och Egypten vilket slutade med totala tyska nederlag redan 1942.

***

Sverige 5

Sverige med sin järnmalm, neutrala Schweiz med sina bankvalv och Portugal och Irland, som låg utom räckhåll hade tur och slapp KRIG. Hitlers hantlangare tyckte det var bra att ha några länder, där de kunde gömma stulna pengar, mm.

Vad tänkte makthavarna i de olika länderna egentligen? Tänkte de?

Naturligtvis inte - de var bara opportunistiska och inkompetenta lycksökare. Ingen (utom Charlie Chaplin) fattade att Hitler var sjukt galen och lätt att stoppa. Det var ju bara att skratta åt honom.

Sverige stödde Hitler hela tiden! Inget att lära ut i svenska skolor 2024!

***

Franska motståndsrörelsen 1940/3/4

Efter att vapenvila deklarerats den 22 juni 1940 började olika franska medborgargrupper direkt att organisera lokalt motstånd mot Hitlers ockupanter och försökte få kontakt med de Gaulle i London. Det var inte lätt och tog tid. De franska kommunisterna var fortfarande allierade med Hitler och gick ej att lita på. De blev allierade med de Gaulle först efter Hitlers attack på Stalin, 1941.

De Gaulle bestämde att de civila franska motståndsgrupperna som Combat, Résistance, m.fl. skulle undvika miltärt våld och enbart samla in information vad nazisterna hittade på och dokumentera förödelsen. Efter ett år utsågs Jean Moulin att samordna de olika grupperna som januari 1942 landade i Frankrike mha fallskärm. Motståndet kunde samordnas och organiseras. Det slutade med att Moulin arresterade och mördades av nazistern hösten 1943.

***

USA:s kompetenta, kriminella och smarta president F.D. Roosevelt (FDR) införde undantagstillstånd i USA maj 1941, så han kunde bestämma allt, t.ex, att England kunde låna och hyra vapen som de ville av USA och att USA:s flotta skulle skydda konvojerna till England och t.o.m. sänka tyska ubåtar. Allt var hemligt. USA (FDR) beslöt samtidigt att sända ett stort antal amerikanska jagare baserade på Pearl Harbor, Stilla havet, till Atlanten!

Det innebar i princip att USA förklarat KRIG mot Hitler. Samtidigt beslöt FDR ekonomiska sanktioner mot Japan och förbjöd export av stål och råolja dit. Japan hade tidigare importerat 80% av sina behov från USA. Det innebar i princip att USA förklarade ekonomiskt KRIG mot Japan också, vilket inte lärs ut i svenska folkskolor! Det var då Japan började planera sin attack på Pearl Harbor som ägde rum december 1941.

***

Den 10 maj 1941 flög emellertid Hitlers ställföreträdare Rudolf Heß, RH, till England för att skriva under ett fredsavtal (!) med Storbritannien, som man hemligt diskuterat om sedan juli 1940.

Tanken var att Storbritannien skulle behålla sina kolonier i Afrika och Asien och Tyskland fick kontrollera Europa (och Frankrike). Tyskland, mha England och Frankrike skulle sedan tillsammans förinta Stalin's Sovjetunionen och allt skulle bli frid och fröjd. USA kunde ta över Kina och Japan skulle ta över Sibirien. Men den planen stoppades av Frankrike! Det blev aldrig ett fredsavtal Hitler/Churchill maj 1941. Tack vare de Gaulle! Och Churchill tvekade! Kunde han svika Stalin? Lösningen var enkel. Glöm RH!

 

***

Jugoslavien, Grekland

Efter att ha anfallit, besegrat och ockuperat uppstudsiga Jugoslavien och Grekland maj 1941 för att hindra Storbritannien att bomba Tyskland/Rumänien från grekiska flygfält, var det ialla fall dags för Hitler, m.h.a. sina allierade (Finland, Slovakien, Ungern, Rumänien, Kroatien och Italien) att attackera Stalin och Sovjetnunionen 22 juni 1941 (som Napoleon 130 år tidigare) och glömma vänskapsavtalet från augusti 1939 ... och utrota alla slaver och judar och bränna ner hela Ryssland.

Sverige hade fortfarande goda kontakter med alla sina grannar ända bort till Japan och Kina. Den transsibiriska järnvägen mellan Europa och Vladivostok, Dairen och Peking via Moskva fungerade regelbundet, dagligen, som alla diplomater och spioner kunde använda. Det tog cirka 10 dagar att resa från Stockholm, London, Paris och Berlin till Tokyo eller Nanjing. Det fungerade tills 22 juni 1941 ...

***

Hitler attackerar Stalin

Målet för Hitler var klart uttalat sedan 1920! Utrota judar och ryska befolkningen, bränn ner alla ryska städer! Som ej lärs ut i svenska skolor!

Attacken 22 juni 1941 var naturligtvis som den 1 september 1939 ingen överraskning som antyds av historiker ... och inte heller hur det skulle sluta. Spioner av alla slag meddelade alla parter ... som teg. Hitlers anfall av Ryssland/Stalin hade diskuterats och planlagts i Berlin i ett år men var Hitlers dröm sedan 1920!

Klart tänkande personer angav att först skulle man ha fred med England eftersom ett två frontskrig var förlorat från början.

När Churchill i London hörde om anfallet bjöd han sin utrikesminister Eden en cigarr på ett silverfat. Äntligen skulle Englands två fiender Hitler och Stalin förgöra varandra! Halva segern var vunnen.

***

Finland avvaktade ett par dagar men anföll (!) sedan själva (utan tysk hjälp sägs det) och ockuperade de områden som förlorats 1940 ... och litet mera. Finska kriminella revanschister var i farten trots att Finland hade fred med Stalin.

Sverige, England, Japan och USA protesterade inte. Neutrala Sverige hjälpte till i vanlig ordning och tillät en tysk infanteridivision med sina vapen litet senare att passera från Norge till Finland genom Sverige. Svenska frivilliga fick gärna slåss med Finland och Tysland. Tyska trupper anlände till Finland från Norge i norr och från Tyskland i söder per båt. USA varnade dock Finland att ej attackera Murmansk och järnvägen till Moskva!

Hade Finland förklarat sig neutralt och sedan hjälpt befolkningen i Leningrad hade historien blivit annorlunda.

***

Moskva låg 1.100 kilometer bort. Hitler trodde optimistiskt att hans sista blixtkrig skulle vara över på sex (!) veckor och att han kunde fira jul i ett nerbränt Leningrad eller Moskva 1941, vad det nu skulle tjäna till? Sovjetunionen och dess kommunism skulle bara sluta att existera och sedan skulle England - hoppades man - sluta fred och Hitler vara Europas ledare som i lugn och ro kunde svälta ihjäl alla slaver och judar som fanns kvar och bränna ner alla andra städer i öst och dela ut jordbruk till fattiga tyskar.

Hitler bevisade att han och hans gangstergäng var komplett, spritt språngande galna. Det lärs ej i svenska skolor, eftersom Sverige inte fattade det 1941 ... eller 2024.

Hitler trodde att hans pansardivisioner och jaktflygplansskvadroner kunde blixtkrigserövra 50 kilometer fiendeland per dag = 22 dagar till Moskva och att Sovjetunionen, Stalin och deras 150 millioner invånare bara skulle ge upp. Det hade ju fungerat tidigare i Polen och Frankrike. Tredje gången gillt?

Hitlers trupper nyttjade emellertid 600 000 hästar och flera hundra tusen bilar av olika slag - en majoritet stulna franska, belgiska och holländska lastbilar - och de kunde ej hänga med i svängarna. Blixtkrig? Utrotningskrig! Med hästar/havre och stulna bilar som behövde bensin!

***

Hitler trodde att blixtangreppskriget mot Stalin skulle vara över efter max sex, åtta veckor, tre månader, och att tyska armén skulle vara vid Volga september 1941.

Men 30 september 1941 hade Hitler bara avancerat 60/70 mil. Kiev hade intagits, Odessa och Leningrad hade omringats men Moskva låg fortfarande 30/40 mil bort.

Medan och efter att de målen var nådda och Stalin hade kapitulerat skulle Hitler, allt enligt sin drömplan, utrota och svälta ihjäl minst 150 (!) millioner ryssar och judar, resten skulle deporteras till Sibirien och alla sovjetiska storstäder skulle förstöras; Sovjetunionen skulle, som Polen, bara upphöra att existera, etc. Och då skulle Storbritannien sluta fred.

Sedan skulle Hitler dela ut jordbruk till villiga tyskar med start januari 1942 och Finland skulle, t.ex. belönas med ett nerbränt Leningrad, ett bördigt Karelen och hela ryska nordkusten bort till Ural.

Men där trodde Hitler (och Finland) fel. Det lär man ej i svenska skolor!

***

Hitler var helt enkelt totalt, felaktigt informerad om läget. Grundlurad av sin egen vansinnespropaganda, inkompetens och egen militära underrättelsetjänst.

Den 12 juli slöt Churchill och Stalin ett avtal. De skulle gemensamt slåss mot Hitler och ingendera skulle erbjuda Hitler fred eller eldupphör.

Stalin avbröt kontakt med Pétains Frankrike i Vichy och erkände de Gaulle som fria Frankrikes ledare i ett hemligt avtal. De Gaulle erkände Stalin som Rysslands ledare. Stalins gangsterförflutna fick temporärt glömmas.

Den franska kommunisten M. Thorez i Moskva vill gärna flytta till London men de Gaulle ville inte ha med honom att göra.

Det gick som bekant bra för Hitler sommaren 1941 i Baltikum och östra Polen som Stalin hade ockuperat 1939/40. Men sedan gick det trögare. Redan i augusti 1941 kollapsade Hitler i sitt högkvarter med allvarliga magproblem, etc, som fick hemlighållas.

***

Stalin hade nämligen, mha ett par millioner fanatiska kamrater (och tysk och amerikansk teknik/kapital) rätt kompetent militärt upprustat i största hemlighet sedan 1925 för den proletära världsrevolutionen 1943/4, eller vad och när det kunde vara, och de hade massor av toppmoderna tanks (T34or), kanoner, flygplan och gömda, hemliga vapenfabriker öster om Moskva och Volga och borta i Sibirien.

1.350 moderna, sovjetiska fabriker med milliontals anställda, välutbildade men underbetalda metallarbetare av alla slag, som tidigare var i västra USSR, hade sedan augusti 1939 flyttats österut till västra Sibirien. Bara skeppsvarven i Finska Viken och vid Svarta Havet fick ligga kvar. Lenin/Stalins gangstergäng hade ju skapats >50 år tidigare, dvs de hade mycket mer och längre erfarenhet än inkompetenta Hitler och visste att planera angreppskrig. Stalin visste sedan 1928 att Hitler tänkte anfalla. Det var ju skrivit i Hitlers bok Min Kamp 1922 och förkunnat i 100-tals tal sedan 1926 och tidigare.

***

Stalin hade spioner (nyttiga idioter) i Berlin som meddelat att Hitler tänkte anfalla 22 juni 1941 (eller 15 maj - uppskjutet, pga ockupation av Jugoslavien och Grekland). Stalin och hans tiotusentals närmaste kumpaner hade därför laddat upp med tre millioner soldater vid gränsen mot Tyskland, dvs Molotov/Ribbentrop (Stalin/Hitler)-linjen i Polen och två millioner i reserv väster om Moskva. Stalin var beredd att offra dessa soldater - mest stackars analfabeter - eftersom han hade elva millioner till i reserv öster om Moskva och vid gränsen mot Kina ockuperat av Japan. Och en stor del av Sovjetunionens industri hade flyttats undan där kriget skulle äga rum.

Utan tvekan hade den kompetente Stalin & Co läget 100% under kontroll, när Hitler anföll 22 juni 1941 med bara tre millioner soldater och 650 000 allierade inkl. 200.000 finnar och överraskade fem millioner sovjetsoldater. Och då föll 1.000-tals sovjetiska nya kanoner, nya krigsflygplan och nya pansartanks och andra, nya vapen av rätt hygglig kvalitet, stationerade vid gränsen i deras händer.

Det var en komplett överraskning för tokstollen Hitler. Enligt "historien".

Hitler anade inte att ännu fler sovjetiska soldater, kanoner, flygplan och tanks stod beredda öster om Moskva och i östra Sibirien. Stalin spelade naturligtvis överraskad i sin nya roll som offer för Hitlers attack. Stalins styrkor vid den oklara gränsen i f.d. Polen var dåligt tränade och illa organiserade med sin fina utrustning utan ordentligt utbildade officerare, dvs i stora enheter som bara kunde attackera för att utrota kapitalister och hjälpa proletärer att göra revolution litet senare. Att retirera och försvara sig var inte att tänka på för en ryss. Det var förräderi. De blev lätt omringade och det blev blodbad. Stalin förlorade 40.000 soldater per dag i början, Hitler litet färre, men vad spelade det för roll? Sommaren/hösten 1941 var det blodigaste kriget under alla tider! Media meddelade bara strunt.

***

Hitler hade inte heller förberett kriget ordentligt med framtida underhåll, transporter mellan front och hemland av ammunition och förnödenheter, mm, mm, dvs logistiken. Det hela var en galen dröm dömd att misslyckas från början.

Man undrar vad de tänkte. Tänkte de?

Ingen tänkte själv egentligen. Alla soldater var hjärntvättade och/eller drogade att lyda och slåss för det två diktatorerna Hitler och Stalin och deras gangstergäng och den sovjetiska eliten som retirerade i lugn och ro och säkrade reträtten. HHs "Säkerhets Styrkor, SS" som, mha lettiska, litauiska, polska, vitryska, ukrainska och rumänska frivilliga antisemiter (och arier) sköt ihjäl cirka 600 000 östeuropeiska judar, mest kvinnor, barn och åldringar - ingen elit precis - bakom fronten 1941. Det var allmänt känt i hela Tyskland hösten 1941 ... men ingen brydde sig och amerikanska och svenska media på plats teg. Man undrar vad media är till för! Militärt var det rena idiotin att skjuta civila. De skall ju jobba för ockupanterna ... och sedan dö av svält! Tre millioner sovjetiska soldater omringades och togs till fånga 1941 och fick svälta ihjäl i primitiva läger för de skulle ju i alla fall utplånas. Vissa sovjetiska krigsfångar gasades ihjäl! Sovjetiska officerare, politruker, sköts av tyskarna på fläcken! Det var det tredje folkmordet under 1900-talet, vilket rapporterades i, t.ex. engelska media. Folk som fortfarande tänkte själva trodde inte det var sant. Men som sagt - Stalins sovjetiska elit med överblick av läget retirerade i lugn och ro. De visste vad som skulle hända!

***

Hitlers strategi var att omringa stora ryska städer som Leningrad, Moskva, Kiev, Odessa och Stalingrad, bomba dem medan stadsbefolkningen svälte och dog. Ett första försök var Kiev! Men när staden väl var omringad september 1941 hade inte HGs Luftwaffe bomber nog att förstöra staden. Fiasko.

I oktober/november regnade det som vanligt; där Hitlers trupper nu härjade i västra Sovjetunionen, vägarna blev oframkomliga och redan 8 oktober 1941, efter knappt fyra månaders terror, körde Hitler fast utanför Moskva och Leningrad efter att ha förlorat en million man, fast galningen Hitler antydde att det bara vara 160.000. Censur och propaganda fungerade! Och tyska döda och sårade kunde inte ersättas med friska soldater. Bara en av tre kunde ersättas!

Det började snöa ... i oktober. Körde fast?

Hitler saknade motoriserade transportmedel för trängtrupperna. De flesta tyska soldaterna fick gå till fots och utrustningen drogs av 600 000 hästar som många frös ihjäl. Efter att ha gått för högvarv >2.000 timmar var de flesta pansartanks och flygplan utslitna och krävde renovering, men Hitler saknade folk och reservdelar för det. Moralen sjönk snabbt. Det var inte roligt längre att utrota rysk befolkning och bränna ner deras städer och byar. Vissa tyska soldater ägnade sig åt att våldta flickor och råna civila och det uppmuntrades uppifrån. Andra tyska soldater deserterade.

***

Hitler beslöt att desertörer o.dyl. skulle skjutas på fläcken! Med rena terrormetoder lyckades Hitler upprätthålla viss ordning i egna led hösten 1941. Men inte vinner man angreppsKRIG på det viset. Målsättningen var ju att döda, utrota så många som möjligt och bränna ner städerna, så att tyska jordbrukare kunde odla potatis där 1942.

Rysk vinter

 Hitler och hans inkompetenta militärexperter hade inte planerat ordentligt för militärt motstånd och vädrets makter - hans soldater hade bara tunna kläder och skor för sommarblixtkrig - och visste inte att Stalin rustat militärt sedan 1928 och tiodubblat sin krigsmakt 1941 som skulle bli ännu större 1943 för att starta den proletära världsrevolutionen 1944 eller vad det nu kunde vara?

Hitler bevisade än en gång att han var en inkompetent dummerjöns och mentalsjuk galning.


Skall man vinna KRIG skall man ju anfalla med mångdubbel styrka. Inte med en styrka mindre än motståndarens.

Hitler gjorde ett sista desperat försök att inta Moskva i november, december,1941, vilket misslyckades totalt. Spelet var slut!

Stalin gick med start 6 december till motattack med trupper, vapen och flygplan tidigare stationerade borta i Sibirien. Stalins spioner/nyttiga idioter i Japan hade meddelat att Japan inte tänkte attackera där.

***

Till sin egen förvåning noterade Stalin att flera millioner unga, 14-20 år gamla, sovjetiska flickor var beredda att slåss vid fronten som bårbärare, sjukvårdare, prickskyttar, piloter, pansartank- och lastbilschaufförer, mm, som svenska och finska lottor. Fast de var soldater! De mobiliserades snabbt, 14-åringarna blev snabbt 16, och bevisade än en gång att Hitler var en inkompetent dummerjöns och galning. vilket avgjorde hela kriget. Moralen hos de fattiga, sovjetiska soldaterna, alla proletärer, var god. De slogs ju på hemmaplan med korta försörjningsvägar, permissioner och flickor. Hitlers BDM-flickor fick aldrig slåss vid fronten. De skulle agera madrasser hemma och bli mammor! Det sovjetiska flygvapnet med korta flygvägar kunde lätt massakrera Hitlers trötta trupper och Luftwaffe piloter utanför Moskva och utslitna vapen från luften.

Hitler hade ingen chans.

 

Kriget var förlorat 1941!

Hitler beordrade reträtt och avsatte 35 tyska generaler! Allt var bara deras fel. Men de fick leva! Stalin skulle ha avrättat dem direkt. Samtidigt kollapsade den tyska ekonomin som aldrig var stark sedan 1933.

Hitler hade ju bara råd att blixtkriga kort och han fattade ju inget om ekonomi. Hans trupper skulle leva på vad som fanns på ockuperad mark i Sovjetunionen och det var inte mycket. Hitler kunde bara ge order till sina generaler hur de skulle attackera vid fronterna vid dagliga möten. Sedan gick han och lade sig och sov några timmar efter att ha spelat fia med och kanske knullat sina sekreterare. Det verkar som om homosexuella Hitler glömde att det gällde att utrota ryska befolkningen och bränna ner städerna. Istället beslöt Hitler att utrota alla judar i de områden han redan kontrollerade! Förintelsen kunde börja! Se nedan.

Lilla Finland hade juni 1941 tänkt bli stora Finland ... större än Sverige. När sedan det tyska/finska angreppskriget stoppats av Stalin i oktober 1941, erbjöd Stalin lilla Finland fred igen och gamla gränser, om Finland bara sände hem alla tyska soldater i Finland och tillät att Stalin kunde undsätta omringade Leningrads svältande befolkning som Hitler var i färd med att utrota. Men Finland under Mannerheim avböjde fred! Tänk så fel det kan bli när man har främmande, tyska soldater på besök!

Till del 4 eller tillbaka.