Min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 6

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

6. Hitlers och Stalins folkmord

(Sammanfattning - Hitler och Stalin mördade en hel del oskyldiga civilister när de krigade - till nästa kapitel eller tillbaka)

De första europeiska folkmorden/genociderna under 1900-talet utfördes av turkar i Anatolien. Innan dess hade under 200 år vita, inflyttade européer utrotat de röda indianerna, urbefolkningen, i Nordamerika utan större besvär. Det fungerade utmärkt. Ingen brydde sig! Ett annat folkmord redan 1904/8 skedde i Västafrika (Namibia) där herero och nama folken utrotades av tyska soldater. Svensk folkskolehistoria nämner inte ett ord om det 2024!

Och inte heller att minst två millioner kristna armenier och greker dödades systematiskt 1914 och framåt i nuvarande Turkiet, vilket inte uppmärksammades i, t.ex. media. Armenierna kunde inte fly någonstans medan grekerna kunde fly till Grekland. OK, jag känner armenier som flydde till Persien, Syrien och Frankrike, men de var inte många.

***

Folkmord

Folkmord är att ett lands myndigheter mördar vanliga människor i en särskild folkgrupp som befinner sig på det territorium man kontrollerar. Ett exempel 2024 är landet Israels arbete att utrota palestinier som bor där i ockuperade områden. Syftet är bara att bli av med dem och lägga beslag på deras mark, egendom och värdesaker.

Det hade tidigare skett i Sydryssland före första världskriget i mindre skala, där ryska kosacker bara anföll judiska byar och brände ner dem och mördade alla invånare enligt uppgift. Nu, 2024, har under 30 år åtta hundra tusen judiska "ultraortodoxa invandrare/bönder" tagit över Västbanken/Det Heliga Landet och jagat bort beduinerna där. Jaha! I självförsvar!

***

Efter första världskriget startade det redan i Ryssland under inbördeskriget 1918/22. De "röda" (Lenin/Stalin) beslöt att mörda ryska aristokrater, storgodsägare, präster, liberala och konservativa borgare, företagare, småbönder och vanliga ryssar som betraktades som klassfiender och lägga beslag på deras egendom och värdesaker.

Som nämnts ovan utförde Stalin ett andra folkmord med sin planerade hungersnöd/svält 1930/3 i Ukraina som ledde till milliontals offer; minst fem millioner ryska småbönder eller hemmansägare/storbönder (kulaker) som producerade livsmedel och deras familjer svalt ihjäl och deras byar och hus brändes ner. Holodomor. Samma öde drabbade ett par millioner kazaker och ryssar. Det nämndes i t.ex. engelska media men ledde ej till protester.

Ett tredje folkmord utfördes av Hitler hösten 1941, när han lät tre millioner sovjetiska krigsfångar svälta ihjäl eller utrotas i provisoriska fångläger. Det var enkelt. Man bara lät dem, som sagt, svälta ihjäl. Det sparade krut! Det var inte heller en hemlighet. Den 3 september 1941 föste Hitler in 600 sovjetiska krigsfångar in i en "gaskammare" i Auschwitz där de mördades, mha Zyklon B gas! Det var enklare. Men Hitler gick miste om en massa gratis arbetskraft.

Det fjärde folkmordet - Förintelsen - startade i Ukraina 1941/2, efter att Hitler förlorat kriget mot Sovjetunionen, och avslutades 1945. Folkmord var ju inte sällsynta under 1900-talet. Polska motståndsrörelsen höll ögona öppna och, mha av bl.a. svenska affärsmän i Polen rapporterade vidare till Stockholm och London. Media undvek bara att rapportera dem. Och eftersom ordentlig dokumentation ofta saknas kan historiker hitta på vad som passar politiskt korrekt senare.

Hitler blev en riktig massmördare! Det var enkelt! Ingen rättssäkerhet existerade i Nazityskland sedan 1933! Det var bara att arrestera folk och sända dem till en avrättningsplats, läger eller gaskammare. Folk lydde! Hitler ockuperade ju Frankrike, Belgien och Nederländerna 1941/4 och där tvingades lokal polis och statliga ämbetsmän att samla in judiska franska, belgiska och holländska medborgare och barn i olika läger, varifrån de per godståg transporterades genom Frankrike och Tyskland till Polen, där de mördades. Allt finns dokumenterat men bara ett fåtal inblandade har dömts. Ett exempel är Maurice Papon, fransk statlig topptjänsteman som 1942/5 sände >1.600 franska "judar" i Bordeaux till Auschwitz. Papon dömdes först 1998 till 20 års fängelse för det folkmordet, när han var 86 år gammal. Han uppgav att han inte tyckte om de franska "jude"-lagarna som införts 1941 av Petain, men att han bara följde dem. I Frankrike kunde man vara republikan och ateist, men råkade man ha en gammal släkting som hade registrerats som jude under 1800-talet, var man jude, osv.

***

 

Auschwitz

Många tror att Auschwitz var ett tyskt KZ-läger för civila av något slag med en grind med den märkliga överskriften Arbeit macht frei i smitt järn i ena ändan och en öppning med torn för järnvägen i andra ändan.

När Hitlertyskland besegrat Polen september 1939 blev polska och slovakiska delarna av Oberschlesien tyska, dvs tyska riksgränsen flyttades cirka 100 kilometer österut och söderut, alla polska oberschlesier (de talade varken riktig tyska eller polska!) där blev tyska medborgare, och byn Auschwitz utanför, polska staden Katowitz hamnade i Tysklands nya, sydöstra hörn.

Hitler beslöt att göra ett f.d. polskt militärt övningsområde i Auschwitz till ett stort tyskt koncentrations- och arbetsläger för >50.000 politiska, polska motståndare och tysk industri med HG i spetsen och IG Farben litet bakom betalda av okända krafter byggde fabriker i närheten, där fångarna skulle jobba gratis (som slavar) efter att ha byggt alla fabrikshus, baracker och villor för militären för att bli fria. En liten kremeringsanläggning byggdes. Folk kunde ju dö i lägret. Järnvägskommunikationerna till Auschwitz var goda, pga den lokala kolgruvsindustrin. Polskt kol exporterades t.ex, till Sverige via Dantzig under hela kriget.

Det hela fungerade hyggligt tills Hitler och HH beslöt 1941, när de visste att deras militära KRIG överallt var förlorat, att systematiskt mörda (utrota enligt Hitlers jargong) alla judar och icke-arier i tyskkontrollerade områden, mha gas (!), med start 1942, inkl. de 170 000 tyska judar som fortfarande befann sig i Tyskland. 360.000 hade ju redan flytt. Hitlers krig mot judarna skulle inte förloras i alla fall. Kunde han inte sända dem till Madagaskar måste han förinta dem och lägga beslag på deras egendom och värdesaker.

För att sända >170 000 tyska judar till Madagaskar behövdes >10 passagerarfartyg under flera år ... men de fanns inte.

***

Polska motståndsrörelsen hade naturligvis infiltrerat Auschwitz redan sedan starten 1940. Det var ju då bara ett tyskt slavläger, KZ-läger, där folk tvingades jobba för tysk krigsindustri.

Men sedan visste Hitler redan 1941 att kriget var förlorat och då delades Auschwitz i två och den nya delen skulle bli en ren utrotningsplats med gaskammare, etc. Det var lätt som en plätt. Polska spioner visste allt och meddelade London. Men London bombade aldrig Auschwitz, varken industridelen eller den isolerade avrättningsplatsen med gaskammare!

I början - 1941/2 - skickade Hitler per tåg alla tyska judar österut, där de mördades/sköts direkt enligt uppgift vid ankomst Riga, Kovno, Kiev, etc.

***

Kiev, Ukraina 1941/Gaza, Palestina 2024

När Hitler hade erövrat Kiev, Ukraina, september 1941 beordrades alla judar där att samlas i en ravin (Babi yar) utanför staden! Där sorterades de - barn till höger, kvinnor till vänster och män rakt fram - och alla ombads klä av sig (!). Sedan sköts/mejades de ner och föll i nygrävda massgravar, etc. Inga tyska soldater muckade. De bara lydde order. Det var litet Gaza/Palestina 7 oktober 2023 över det hela, där israeliska soldater och piloter beordrades att skjuta och bomba oskyldiga, civila araber. Inga israeler protesterade! När jag påpekar det, blir jag anonymt beskylld att vara antisemit och emot staten Israels existens (?), fast jag bara skriver min annorlunda världshistoria!

*** 

När Auschwitz var helt färdigt 1941 sändes judar dit, där gamla och barn avlivades/sköts på fläcken och unga och friska blev slavarbetare i krigsindustrin. Innan dess tog SS beslag på deras egendom och värdesaker.

1943 hade i stort sett alla tyska judar som inte behövdes i krigsproduktionen förintats. Deras egendom såldes på auktion i Tyskland och tyska allmänheten/vanligt folk var helt informerad ... men kunde naturligtvis inte göra ett skvatt. Hitlers terror funkade bra.

HH:s SS-trupper tog över 1941 och byggde ut hela Auschwitz så det blev en ren SS-stad flera hundra hektar stor med plats för en befolkning >100.000, där HH:s SS-gangsters kunde göra vad de ville, t.ex. avrätta folk utan insyn i en totalisolerad del. Fångarna, de som inte redan svält ihjäl, och politiska motståndare flyttades bort och den lokala fångindustrin säckade ihop, när inga riktiga fångar fick jobba där. Nu var det rent slavarbete.

Därefter var det hela mycket enkelt för Hitler, HH & Co. Ett 100-tal SS-gangsters ledde staden Auschwitz och levde i sus och dus. Cirka 6 000 tysktalande unga män från ockuperade länder som Jugoslavien och Rumänien tvångsrekryterades till SS för yttre bevakning av själva SS-stadens kilometerlånga gränser med staket och taggtråd, dvs att hindra att fångar flydde och att nyfikna försökte ta sig in. Dessa unga, tysktalande vaktmän utan familjer i själva Tyskland hade egentligen inget val. De var del av försöket till hemlighållande av det fjärde folkmordet i Europa och Turkiet under 1900-talet.

***

Sedan började järnvägståg med deporterade judar att anlända från hela Europa, inkl. Frankrike och andra ockuperade länder. Fransk polis under tysk ledning hjälpte redan juni/juli 1942 till att arrestera judar i Paris som senare skulle deporteras med järnväg österut. Samma ägde rum i alla naziockuperade länder. SS lade beslag på judarnas egendom och värdesaker i vanlig ordning. De tyskar, som ledde fransk polis att arrestera judar (och motståndare) i Frankrike, har 50/60 år senare dömts för brott mot mänskligheten!

Säg att ett tåg hade 60 obekväma godsvagnar med 100 personer i varje vagn, så anlände 6.000 personer (!!) till Auschwitz en eftermiddag. Resan kunde ta två, tre ... tio dagar. De trodde att de skulle flytta och starta ett nytt liv och anade knappt vad som skulle hända! Mat för resan fick de ordna själva, dvs de fick svälta. Varje natt stannade tåget på ett ödsligt ställe för att tömma latriner, etc. Vid ankomst tidigt morgon Auschwitz - det finns foton och filmer av dem - sorterades passagerarna; arbetsodugliga, dvs, barn, mödrar, sjuka, svaga, pensionärer, kommunister, liberaler, m.fl, åt ett håll - kanske 4.200 personer (70%!!), resterande 1.800 arbetsdugliga (sic) unga män och kvinnor, alla judar, åt ett helt annat håll flera kilometer bort till baracker, där det kunde bo och slavjobba ett tag, om det nu fanns slavjobb i industridelen.

Alla, barn, mödrar, pensionärer och andra odugliga och dugliga fick marschera bort i grupper om 400 personer till en isolerat del i SS-staden, där de samma eftermiddag, ett par timmar efter ankomst, innan kvällsmålet, leddes till ett "badhus" där de ombads ställa sitt bagage och klä av sig i ett omklädningsrum för "badet". Sedan föstes de in i ett 100 m² stort rum i "badhuset" ... och mördades, dvs gasades (!) ihjäl, mha av Zyklon B, en giftgas. Det tog en timme och leddes av speciella SS-gangsters. Sedan ventilerades gaskammaren med frisk luft (Zyklon B är lättare än luft och försvinner lätt när ytterdörrar öppnas) och tömdes på lik under natten av fångar som tvingades att utföra detta makabra specialjobb för att själva överleva (fast de mördades i sin tur efter ett tag). Liken plogades och släpades bort till en grop i marken utanför gaskammaren och brändes upp i fria luften under natten. Bensinen tillverkades lokalt. Själva gaskammaren spolades samtidigt ren för nya "badgäster". Det hela tog 10 timmar och nästa eftermiddag kunde SS mörda 400 personer till i samma gaskammare. Det fanns minst trettio gaskammare i SS-staden Auschwitz, så ett mycket litet antal SS-gangsters (naturligtvis hjälpta av fångar i specialkommandon) kunde diskret mörda >4.000 judar/dag eller >100.000/månad! Några foton finns inte av denna makabra verksamhet! Eller fullständiga register med namn och uppgifter om offren. Det är en anledning varför vissa folk tvivlar på att det verkligen skedde!

Systemet att gasa ihjäl folk i Auschwitz hade testats redan hösten 1941 (!) på >38.000 sovjetetiska krigsfångar!

***

Enligt min mening verkar det hela märkligt. Enklare hade varit att bara svälta ihjäl alla oskyldiga människor som man hade gjort med sovjetiska krigsfångar tidigare. Det hade tagit ett par dagar längre, men resultatet hade varit detsamma. Fast kläderna hade blivit smutsigare. Vi vet inte. Faktum är utrotningen av människor i Auschwitz blev helt industriell!

En tysk läkare, Horst Fischer, HF f. 1912, beordrades april 1943 att tjänstgöra i Auschwitz. I jobbet ingick att sortera 'patienterna'; kvinnor med barn och åldringar och andra skulle gasas ihjäl, mördas direkt, övriga (?) skulle arbeta ihjäl sig och dö. HF tröttnade efter ett tag på att sortera folk och flyttade till ett annat koncentrationsläger. Efter andra världskriget gifte sig HF, fick fyra barn och arbetade som läkare på landet utanför Berlin, Östtyskland. Han gömde sig inte och bytte varken namn eller födelsedatum. Istället greps han av Stasi 1963 för kontakter med släktingar i väst. Hans förflutna som läkare (?) i Auschwitz uppdagades, en fånge som varit hans assistent bekräftade det och att HF varit med om att sortera minst 100.000 personer till gaskamrarna. HF dömdes till döden och avrättades 1965, mha giljotin! Ett typiskt exempel hur öst och väst samarbetade.

I Auschwitz anlände med tåg enligt uppgift april/juli 1944 totalt 438 000 judar från Ungern - ibland tre tåg per dag. De hade arresterats av ungerska myndigheter på order av Hitler. 380.000 gasades ihjäl och brändes upp vid ankomsten samma dag. Jag tror alla mördades/gasades direkt utom en minoritet som fick slavarbeta ett tag, men hur många var de? Man hade bara ökat takten och antalet gaskammare! De flesta visste vad som skulle hända! De hade kunnat svältits ihjäl men det hade tagit en månad!

***

Raoul Wallenberg

I Ungern 1944/5 försökte en ung svensk arkitekt, Raoul Wallenberg, RW, (f.12) stoppa eller minska folkmorden genom att amatörmässigt och gratis (sic) dela ut svenska skyddspass till judar som sökt sig dit från hela östra Europa och inte kunde flytta vidare. Judarna skulle sedan gömmas (??) på olika vis i 35 hus och lägenheter som RW hyrde (?) i Budapest. Det var bara en fråga om tid. RW visste ju 1944 att Hitler redan hade förlorat kriget.

***

RW var svensk affärsmans som sedan 1939 gjorde goda affärer med judiska köpmän i Österrike, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Rumänien. RW var född 1912 i, bosatt i och med kontor i centrala Stockholm nära nuvarande Raoul Wallenbergs torg. Denna handel fortsatte obehindrat, när Hitler ockuperade Österrike och Tjeckoslovakien 1938 och förintade Polen 1939 och 1941, när Ungern och Rumänien allierade sig med Hitler i kriget mot Stalin.

RW var kusin med min brors svärmor Elisabet, som jag kände väl i Cannes och Monte Carlo. Jag har diskuterat RW med henne, men RW var bara en släkting, som hon inte kände närmare. Elisabets morbröder var Jacob och Marcus Wallenberg som skötte Stockholm Enskilda Bank med goda tyska och engelska, sovjetiska och amerikanska affärsförbindelser under hela kriget, som RWs pappa var kusin med.

RW kände till Hitlers planer att förinta judar, zigenare och slaver och attackera Sovjetunionen men höll tyst om dem.

Juni 1944 flyttade RW till Budapest och och blev diplomat med kontor på svenska ambassaden. Sverige som skyddsmakt skötte (sic) redan sovjetiska kontakter med Ungern efter att SSSR/Stalin förklarat krig mot Hitler/Ungern, dvs hjälpte ryssar och sovjetmedborgare som fastnat i Ungern.

Affärerna som varade 7 månader var nu att rädda/gömma ungerska judar och deras värdesaker undan tysk förintelse och den finansierades av USA.

***

Svenska UD/regeringen gav inga pengar/medel till RWs hjälpverksamhet. Lokala kommunister kände till affärerna, precis som värdesakerna, som Stalins gangsters sedan stal i känd kommunistisk stil, när de ockuperade Budapest januari 1945. RWs korta verksamhet i Budapest kunde bara sluta med katastrof.

Viktor Abakumow, chef för sovjetiska kontraspionaget på plats, lät enligt uppgift arrestera RW som fördes till Lubjanka fängelset borta i Moskva anklagad att vara tysk och amerikansk agent. Familjen Wallenberg hade tidigare köpt sovjetiska diamanter och ädelmetaller efter "revolutionen" 1916 och förhandlat sovjetisk fred med Finland40-talet.

Nikolai Bulganin, biträdande sovjetisk försvarsminister undertecknade arresteringsbeslutet januari 1945. I Moskva hamnade RW i Lefortowo-fängelset och erbjöds att bli sovjetisk agent, etc. Sedan beslöt sojetiska ministrar som Molotov och Wischinskiy att RW skulle mördas den 17 juli 1947 med en giftspruta.

Sverige visste att RW var i Moskva 1946/7 men lyckades inte förhandla honom fri enligt släktingar. Skriftlig dokumentation om detta i svenska arkiv saknas eller har hemligstämplats i Stockholm, men överlevande ryssar och frigivna fångar har ju talat om det, dels sent 40, tidigt 50-tal och senare under 70/80-talen. RW hade bett folk han träffat i olika fängelser att kontakta svenska myndigheter och media, när de var fria att han levde. Sverige tiger om allt sedan dess och 2024, dvs att Sverige/RW arbetade för Stalins gangsters 1944/5.

Inga ryssar, ungrare och stalinanhängare har senare dömts för brott mot mänskligheten i samband med allt detta.

Andra rykten är att RW mördades av tyska Gestapos nazister, när han inte ville dela/betala dem, vad han tjänade på sin "humanitära" verksamhet ... eller vad det handlade om?

***

Min vän WM född 1926 och död häromåret och uppvuxen i tyska staden Beuten i Oberschlesien (numera Bytom i Polen) 50 kilometer norr om Auschwitz (precis vid den gamla tyska riksgränsen) anade, visste vad som skedde i Auschwitz men kunde inte göra något.

WM brukade gå på bio i Katowitz och träffade folk från Auschwitz. Stackars WM blev 1944, efter folkskola och fyra års obligatorisk nazistisk arbetstjänst (underbetalt militärt väg/byggarbete för 14-18 åringar), inkallad till tyska armén/HHs Waffen-SS. WM vågade inte vapenvägra, för då hade han blivit skjuten direkt.

WM hamnade senare, efter blodiga nederlag litet överallt i östra Tyskland/Tjeckien, traumatiserad i Freiberg, där han hjälpte Stalin att bygga en falsk "atombomb"! Hans fru Erna (f.29) var så ung och fattade inte att massmord begicks borta i öst har hon sagt mig. Censuren fungerade bra inne i Tyskland. Jag träffade senare deras dotter, EM (f. 51), 1999 och kunde på plats i Freiberg konstatera det mesta, inkl. Hitlers KZ-läger där 1944/5 (se ovan) och Stalins gruvor utan uran 1945/90. Hitlers brott mot mänskligheten (i Freiberg) finns dokumenterade men historiker orkar inte studera uppgifterna! De glöms (!) bara bort.

***

Engelska, fria franska (det gick att lyssna på deras radiosändningar) och svenska media, t.ex., dagstidningen GHST i Göteborg rapporterade om mördandet i Auschwitz redan våren/sommaren 1942, men de flesta i Sverige, inklusive kungahus och regering, reagerade inte även om de senare var fullt informerade av svenska affärsmän och diplomater på plats i Polen, Ungern och Tyskland. De andra, dvs svenska allmänheten, kunde inte begripa att ett fjärde folkmord begicks. Det var ofattbart och de kände inte till de tre tidigare eftersom media knappast rapporterat dem. Många kanske trodde det var polsk västpropaganda för att minska sympatierna för Hitler. Propaganda, m.h.a. media, var ett vanligt vapen att manipulera folk då ... nu.

Totalt 1.100.000 deporterade personer, mest judar, gasades ihjäl och brändes upp i Auschwitz 1942-1944 (enligt tyska uppgifter/Ludwigsburg). De arbetsdugliga (?) bodde som sagt i baracker i andra ändan av SS-staden där de kontrollerades av rent kriminella personer - barackäldste - som terroriserade dem. Blev man sjuk eller arbetsodugliga skickades man direkt till närmsta gaskammare. Hade man otrolig tur kunde man skickas till ett utanförliggande KZ-läger, t.ex. Freiberg i. Sa, (1 001 judinnor anlände till Freiberg i. Sa från Auschwitz hösten 1944), där det fanns arbete i rustningsindustrin, efter att alla tyska män i vapenför ålder där sänts iväg till fronten ... och inga gaskammare, dvs hade man otrolig tur kunde judinnor överleva. Notera att Hitler som sista försök tvingade >1.000 judinnor att arbeta i hans rustningsindustri i Freiberg i. Sa! De bevakades av 20 SS-soldater och 20 lokala blixtflickor utan våldsamheter medan själva arbetet leddes av tyska, lokala, pensionerade manliga verkmästare, plåtslagare och elektriker. Man tillverkade delar till flygplan och raketer!

***

När Stalins Röda armé befriade Auschwitz i januari 1945 (och Freiberg maj 1945) hade SS-folket och deras kriminella hantlangare flytt och bränt ner gaskamrarna med alla register över offren. De var ju bara enkla träbaracker! Det fanns inte många överlevande vittnen och de flesta SS-ansvariga kunde enkelt smita från ansvar, dvs de hade aldrig varit i Auschwitz, etc.

Antisemiter och förintelseförnekare av alla slag hävdar fortfarande 2024 att inga judar och andra mördades i Auschwitz och att inga gaskammare fanns, eftersom inga tyskar protesterade, när massmördandet skedde 1942/5. Historiker av alla slag meddelar 2024 att allt vad som hände där var topphemligt och ingen i London och Washington visste om det! Man undrar ju varför de ljuger så >70+ år senare. Kan inte media och skolor informera bättre 2024?

Nej! Av egen erfarenhet vet jag att det ej fungerar. Myndigheter och media har alltid sina egna särintressen att mörklägga olagligheter de gjort och vad som hänt. Har man/jag ett annat intresse - sanningen - gäller det att se upp.

***

Metoden att mörda judar och andra, mha gas i konzentrationsläger uppfunnen av HH och Reinhard Heydrich, godkänd av Hitler och utförd av SS var alltså mycket enkel och enklare än att skjuta och begrava dem och tydligen snabbare än att bara svälta ihjäl dem. Det fanns inga moraliska betänkligheter. Men om det fungerade i praktiken är oklart. Vinnarna skulle ju skriva historien och alla brott kunde sopas under mattan eller presenteras som det passade.

Judarna, 97% icke tyska medborgare, deporterades f.o.m. 1939 till 'ghetton' i städerna i ockuperade områden, dvs rena KZ- och arbetsläger fast under judisk, egen kontroll. De fick bygga vägar och hus inför attacken mot Ryssland.

När Hitler beslöt att mörda alla judar och andra var det enkelt att tömma dessa 'ghetton'. De som inte redan dött av svält och sjukdomar sändes enligt uppgift per tåg - det tog en dag - till ett av fyra närliggande, rena dödsfabriker i det tidigare av Stalin ockuperade Polen; Belzec (434.000 döda), Sobibor (250.000 döda), Treblinka (925.000 döda) och Majdanek (253.000 döda varav 118.000 judar) i nuvarande Ukraina och Vitryssland, där de genast vid ankomst fördes in i en gaskammare, mördades mha gas och sedan brändes upp precis som i Auschwitz (1.100.000 döda) och i Chelmo (152.000 döda) - en annan dödsfabrik på tyskt/polsk mark).

Uppgifterna om antalet ihjälgasade och brända i olika KZläger är tyska/Ludwigsburgs. Adderar man dem blir summan 3.114.000! Foton och ordentliga uppgifter saknas tyvärr. Mördandet i dessa läger sköttes enligt uppgift rent praktiskt av tvångsrekryterade, oftast sovjetmedborgare, som sedan sköts ihjäl i sin tur, när dödsfabrikerna förstördes 1943/4/5, när Stalins soldater ockuperade Polen igen. Fast det hade nog vait enklare att bara svälta ihjäl folket!

***

Det fanns 15 andra, stora KZ-läger, där folk dog som flugor av undernäring och misshandel, och hundratals mindre KZ-läger, inkl. det i Freiberg i.Sa! Hur som helst - ingen brydde sig trots att polska agenter meddelade polska regeringen i London som i sin tur meddelade de allierade. Det bara blev tre och ett halvt år 1942-1945 meningslöst KRIG att slösa bort allt krut på. Att Hitler & Co. dödade minst 10 millioner judar, ryssar och andra borta i öst 1939/45 är klart enligt min mening.

Hitler förlorade minst 5 millioner egna soldater 1939-1945, etc, etc. Fler civila än militärer dödades emellertid under andra världskriget. Att flygbomba och bränna ner tyska städer med civil befolkning var populärt - vad det nu skulle tjäna till? Att bomba Hitlers högkvarter och döda Hitler var tydligen inte att tänka på. Eller att bomba Auschwitz och järnvägarna dit. Då kunde ju kriget ta slut för tidigt och det var ju inte bra för de hemliga krafterna* som tjänade pengar på kriget och dödandet.

Till del 7 eller tillbaka.