Min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 4

 

Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

4. Hitler/Stalinkriget i Europa blir världskrig, när Japan attackerar USA - Hitler blir nerdrogad och uppmuntrad, Hitlers död

(Sammanfattning - sedan attackerade Japan USA december 1941 vad det nu skulle tjäna till - till nästa kapitel eller tillbaka)

 

Japan

Japan var på 1920-talet en konstitutionell monarki och demokrati med litet fri press och litet fria val à la England och Sverige, litet fri köpenskap, men med begränsade rättigheter för vanligt folk.

50 år tidigare hade inflytelserika japaner nämligen avsatt den dåvarande makthavaren (en trött krigare) och dennes samurajer, dvs poliser, som hållit Japan isolerat från omvärlden under flera hundra år och återinsatt kejsaren som formellt statsöverhuvud och bestämt att Japan skulle reformeras och moderniseras och ha kontakt med omvärlden, mm, Denna elit av borgerliga köpmän och storbönder utsåg sig själva som en japansk aristokrati och elit av storfurstar (prinsar), hertigar, grevar, baroner, friherrrar och lägre adelsmän à la Tyskland, bla, bla, och införde en viss demokrati à la västerlandet med olika, politiska partier.

Kejsaren kontrollerade förstås krigsmakten (armé och flotta) och kejsaren kontrollerades i sin tur av ett eller flera hemliga sällskap ur eliten.

Före första världskriget hade Japan attackerat Kina och lagt beslag på ön Formosa (Taiwan) utanför Kina.

Japan hade sedan överraskande attackerat Ryssland 1904 och vunnit fotfäste på asiatiska/kinesiska fastlandet (Port Arthur). Det hade imponerat på Hitler. Japan hade sedan 1910 ockuperat Korea utan problem.

***

Den japanska riksdagen bestod av ett överhus (första kammare) med sin adel, aristokrater och hemliga sällskap och ett underhus (andra kammare) för valda, vanliga japaner (män) med inkomst. Riksdagen utsåg formellt den japanska regeringen, men så var det inte.

På 30-talet kunde alla manliga japaner rösta på och bli invalda i andra kammaren oavsett inkomst och det fanns flera partier att rösta på. Det var litet demokrati à la Europa. Men militära, ekonomiska och industriella särintressen styrda av den japanska eliten och media manipulerade lätt det japanska systemet. Man hittade på att kejsaren var en levande (!) gudomlighet (???) sedan 660 f.Kr. som kunde göra vad som helst, att alla andra japaner också var litet gudomliga barn till kejsaren som skulle lyda under alla omständigheter och andra besynnerligheter. En liten armé och flotta skapades, så man kunde försvara sina öar och attackera grannländer! Soldater och sjömän var indoktrinerade att lyda utan diskussion. Japanska flottan och dess sjömän skulle kunna attackera amerikanska flottan utan diskussion, även om sådana planer aldrig fanns. Japanska armén och dess soldater skulle även kunna attackera kinesiska trupper utan diskussion vid behov.

***

Japan hade vunnit 1:a världskriget tillsammans med USA, England och Frankrike och hade 1930 en jättelik örlogsflotta med hangarfartyg, slagskepp, kryssare, jagare, etc. att skydda Japans öar.Vad den skulle användas till var ingen hemlighet. Japan hade mycket goda förbindelser med USA som försedde Japan med olja och järnskrot.

1929 blev emellertid Osachi Hamaguchi statsminister i Japan. Hans liberala parti beslöt nerrustning och kvinnlig rösträtt. Friställda militära officerare skulle bli gymnastiklärare istället. Hamaguchi blev svårt skadad vid ett attentat 14 november 1930 men stannade kvar som statsminister. Han dog 20 augusti 1931 och det var början på slutet på den japanska demokratin. Hemliga, japanska sällskap tog över. 

***

Kina

Det var inbördeskrig i Kina 1927/47 och den japanska eliten och dess militär/industriintressen stödde i början en kinesisk krigsherre Chang/Zhang och dennes son i nordost för att sedan passa på att ockupera Mandsjuriet 1931 och installerade en egen marionettregering där (mars 1932) med Kinas f.d. kejsare i toppen. Resten av Kina styrdes av en annan diktator, CKS, understödd av USA.

Nationernas Förbund förklarade (februari 1933) Japans ockupation olaglig och att Japan skulle återlämna Mandsjuriet till Kina/CKS, vilket naturligvis inte skedde.

***

Stalin kontrollerade fortfarande den kinesiska järnvägen mellan Chita och Vladivostok! Istället expanderade Japan sin krigsmakt à la Hitler, som just kommit till makten i Tyskland. Senare eskalerade det hela och de japanska militära och industriella särintressena sökte ockupera Kina söderut 1936, när den japanska demokratin definitivt totalt upphörde att fungera.

Det var riksdagsval i Japan i februari 1936. En majoritet röstade åter igen för nerrustning och slut på militära äventyr i Kina, men den 26 februari 1936 ockuperade militär centrala Tokyo! Kejsarens närmsta medarbetare mördades. Telefon och radio slutade fungera. Skolor stängdes. Inga tidningar kom ut. Efter ett par dagar var ordningen återställd och 17 personer arresterade. Vid en hemlig rättegång dömdes de till döden och avrättades under sommaren. Men lag och ordning återställdes inte! Förfalskningen av världshistorien i Japan startade med falska nyheter spridda av media.

De hemliga sällskapen tog över Japan som attackerade norra Kina 7 juli 1937 (Marco Polo bron händelsen), där kinesiska armén retirerade utanför Beiing, så att japanska armén kunde börja terrorisera civilbefolkningen enligt historikerna.

Japan fortsatte sedan attacken söderut, bombade Shanghai i augusti, vilket slutade med ockupation, våldtäkt och terror av huvudstaden Nanking i december.

***

Vad som verkligen hände i Nanking finns det tyvärr olika uppgifter om. Kina och Japan kan 2024 fortfarande inte komma överens, om det var 30.000 döda soldater eller 300.000 mördade civila i Nanking. Varför Japan plötsligt började mörda vanligt kinesiskt folk, dvs bönder - ren terrorism - är fortfarande oklart.

Kinesiska CKS-regeringen/armén drog sig tillbaka till det inre av Kina. Japan tillsatte en annan marionett/regent i Nanking! Vissa historiker anser 2a världskriget började redan 7 juli 1937, eftersom USA (FDR) aktivt stödde kineserna (diktatorn CKS) militärt mot Japan. En annan anledning var att den kinesiska, nationalistiska regeringen slutit fred med Maos kinesiska kommunister för att gemensamt stoppa Japan och dess planer att anfalla Stalin.

Japan blev ingen diktatur à la Hitler. Istället tog kommersiella särintressen stödda av opportunistisk militär och byråkrater, m.fl, över och manipulerade allt med ren terror. Japanska folket hade ingen chans. En hemlig elit i Tokyo styrde hela tiden Japan 1931/46 bakom kulisserna, precis som idag 2024.

***

Alltså, USA stödde militärt nationalisterna i Kina ledda av diktatorn Chiang Kai Shek, CKS, som slogs mot Maos kommunister, militärt stödda av diktatorn Stalin och de hemliga krafterna*.

När CKS och Mao 1937 kom överens om att gemensamt strida mot Japan var Stalin räddad.

Alla dessa kinesiska "krigsherrar" kände varandra, när de slogs mot varandra och, när de slutade med det och slogs gemensamt mot Japan, var hotet i öst borta och Stalin kunde koncentrera sig mot Hitler i väst istället.

Japan fick koncentrera sig på sydostasien (Filippinerna, Malaysien, Indokina och Indonesien) som skyddades av USA, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna!

***

Kriget i Kina utvecklade sig i en enda röra och en enkel lösning var medling och fortsatta, internationella förhandlingar. Japan försökte därför förhandla med USA som stödde Kina att få fred vilket misslyckades totalt. I juli 1941 stoppade USA all oljeexport till Japan som nu stod på ruinens brant! Men USA och Japan fortsatte att förhandla om fred och frihandel i slutet av november 1941. Om Japan militärt lämnade fastlandskina och franska indokina kunde man nog ordna fred mellan USA och Japan! Japans trupper i norr kunde ju lätt retira till Korea och samma trupper i söder kunde dra sig tillbaka till Taiwan, osv! Men därav blev som bekant intet!

 

Kriget i Söderhavet

Japan förklarade istället USA militärt KRIG 7 december 1941 (!) och överraskande, obegripligt attackerade Pearl Harbor, Hawaii, USA, samma dag ... i självförsvar (!) med 360 krigsflygplan av olika slag !

Attacken (!) hade faktiskt startat flera veckor tidigare, när en mystisk armada med 6 hangarfartyg, mm, lämnade Japan under radiotystnad utan att upptäckas av amerikanska flottan/flyget.

Fartyg och flygplan hade byggts och japanska piloter och personal tränats under flera år i total hemlighet, utan att USA/FDRs spejare i Japan anade ett skvatt, om man nu tror på det!

Japan hade lätt kunnat stoppa attacken dagen innan, eftersom Tokyo hade hemlig radiokontakt med sin armada hela tiden.

Hitler hade vid samma tid förlorat mot Stalin, dvs Japan hade ingen chans mot Ryssland. Bättre hade varit om Japan i december 1941 direkt givit upp alla militära äventyrsplaner i Kina, Sibirien och Indokina och allierade sig med USA!

Kriget i Fjärran Östern slutade senare 1945 lika plötsligt som det startat!

Ganska otroligt! Man undrar verkligen vad som skedde bakom kulisserna av bambu och papper. Mycket är fortfarande, 2024, oklart och hemligt.

***

Min uppfattning är att Japan lurades in i kriget av amerikanska agenter. Själva "kriget" hade ju aldrig ens diskuterats internt i Japan innan det startade!

Vissa anger att USA/FDR i huvudstaden Washington/DC visste om den japanska decemberattacken 1941 i förväg (de kunde läsa Japans hemliga meddelanden) ... och gillade den ... men glömde att informera Hawaii! Då kunde ju USA själva gå till angrepp! USA hade ju redan i hemlighet bombat japanska armén i Kina sedan 1938! Hursomhelst, det var en stor teaterföreställning!

***

USA

Det tog ett par dagar kring 7 december 1941 att utvidga Hitlers KRIG till ett riktigt andra världsKRIG. Det gick undan. Inga betänkligheter! Som vanligt. Japan trodde de, sägs det, skulle vinna efter ett par veckor!

USA/FDR visste naturligtvis att de skulle vinna, även om det skulle ta ett par år att träna upp amerikanska soldater. USAs industri och ekonomi var helt enkelt bättre än Japans eller Hitlers.

Om USA/FDR kände till den japanska Pearl Harbor attacken i förväg, diskuteras fortfarande av historiker 2024! Det har utretts åtta gånger i USA! FDR & Co, togs på sängen, vilket jag inte tror på. Jag tror USA inte bara visste om attacken och lät den ske utan även låg bakom hela spektaklet!

Japan kallade den hemliga attacken Kidoo Butai (den roterande teaterscenen?). En japansk armada med sex hangarfartyg med >300 krigsflygplan av alla slag och >2.000 sjömän och piloter skulle samlas ihop under flera veckor och sedan hemligt segla till Hawaii under en vecka utan att USAs spioner i Japan märkte det (?) och överraskande attackera Pearl Harbor en morgon, där USAs flotta var ankrad!! Och det fungerade, fast amerikanska flottan var mest skrot i hamnen!!

FDR & Co spelade komplett okunniga och förklarade KRIG mot Japan direkt, fast Japan hade försökt förklara KRIG en timme tidigare. Det vore som om Sverige skulle ha blivit förvånad om Sovjetuninionen hade ens planerat att attackera Muskö, Sveriges värdelösa, underjordiska örlogsbas i Stockholms skärgård, där jag själv tjänstgjort 1970!

***

Vilka problem existerade mellan Japan och USA som bara kunde lösas med KRIG?

USA hade faktiskt tidigare, maj 1941, startat ett ekonomisk KRIG mot Japan (som ockuperat franska Indokina) och kunde inte importera varken olja eller stål (skrot) längre från USA och därför var på väg till omedelbar statsbankrutt, men korrupta japanska politiker, diplomater, miltärer och industriledare lyckades därför lätt manipulera Japan att förklara KRIG precis som Roosevelt ville! USA hade knäckt Japans (Magic) koder och visste att attacken skulle äga rum ... och lät den ske!

***

Den idiotiska japanska attacken av Pearl Harbor var planerad av en japansk amiral, I Yamamoto, som studerat vid Harvard och Yale 1919-1921, när USA och Japan var bästa vänner, och som kunde hygglig amerikanska, eftersom han hade varit marinattaché i Washington DC många år. Han visste att attacken skulle fungera, man att slutresultatet skulle bli Japans totala undergång, dvs kriget var förlorat innan det ens startade. Men alternativet - att ge upp innan man ens försökte - var uteslutet!

Japan med sina politiker, byråkrater, militärer, rena kriminella skojare och finans/industri med en kejsare i toppen var lätta att lura med grupptänkande, osv.

Japan anföll bara en gång en morgon och lyckades skada litet amerikanskt skrot i den grunda hamnen. Det mesta kunde bärgas senare. Ett totalt FIASKO! Den amerikanska flottans hangarfartyg, ubåtar, verkstäder och bränsleförråd var oskadade.

Yamamoto hade även glömt bort den nödvändiga logistiken att kunna behålla erövrat territorium senare, pga hotet från amerikanska ubåtar.

Enligt min uppfattning var Yamamoto en amerikansk agent betald av de hemliga krafterna* och USA/FDR visste om vad som skulle hända och glömde att informera Hawaii!

Enligt historiker var attacken ett dråpslag.

Enligt min mening var det bara en droppe i havet ... utan militär betydelse ... utom att USA kunde förklara KRIG och börja slåss.

***

En bred majoritet i både Japan och USA var naturligtvis emot KRIG men hade ingen chans. Fattiga japaner bara lydde order från ovan enligt historikerna. Enklast så. Media i väst/USA beskrev japanerna som fanatiska, gula apor som enklast borde utrotas, eftersom de våldtog kvinnor, dödade barn och åt upp dem till frukost, där de härjade, blah, blah. Man hade lärt sig av Hitler. Den amerikanska hemmapropagandan var effektiv!

USA:s president F.D. Roosevelt (FDR) begärde inte medling för att lugna ner situationen utan accepterade direkt den märkliga, japanska krigsförklaringen och attacken. Varför slåss?

Lilla Japan med 70 millioner invånare som hade kört fast i Kina, och som var i stort sett ekonomiskt bankrutt 1941, pga militär rustning sedan 1931, kunde ju aldrig besegra dubbelt stora och tredubbelt rika USA. Varför inte fortsätta förhandla? Nej,

FDR hade nog redan förberett KRIG sedan 1940 (eller tidigare) genom att hjälpa England mot Hitler. Enklast för FDR hade helt enkelt varit att strunta i Japans idiotiska attack, skratta ut japanerna och dra sig tillbaka för att diskutera vidare. Men då kunde man ju inte tjäna pengar på eländet. Och det ville FDR och hans hemliga* vänner.

Det blev en jackpott! USA startade en militär rustning av enorma proportioner för att snabbt bli världens största krigsmakt, vilket det är än idag 2024!

***

Hitler förklarade - obegripligt - i samma veva den 12 december 1941 USA KRIG utan att diskutera med någon i sitt högkvarter i Berlin! Det var klart att 70-80% av USAs befolkning var emot krig borta i Europa, så varför skulle Hitler bråka med dem?

Kanske trodde Hitler att Japan snabbt skulle segra som 1904/5 och 1914?

I London jublade Churchill och de Gaulle! Nu var slutsegern räddad.

Hitler hade naturligtvis ingen chans mot USA, England, Frankrike som allierade sig med Stalins Sovjetunionen mot Hitler!

FDR bad sin allierade Stalin förklara Japan KRIG, men Stalin avböjde naturligtvis. Han hade ju ett fredsavtal med Japan!

FDR var enligt min uppfattning kriminellt kompetent och manipulerad av hemliga krafter*!

Han avsatte direkt ett antal höga amerikanska militärer som sovit (!) under Pearl Harbor attacken. Allt var deras fel!

FDR hade redan tidigare utsett sig själv som militär överbefälhavare och krigsherre som fattade alla beslut, inkl. snabb upprustning och mobilisering av dumma amerikaner att bli kanonmat.

Censur och ransoneringar infördes. Media skulle bara meddela (falska?) nyheter som gynnade FDR.

***

FDR visste naturligtvis att Hitler och Japan redan förlorat. Men FDR/USA fortsatte stödja Pétain i Frankrike som stödde Hitler! Risken fanns ju att Hitler besegrade Stalin. FDR ville inte ha med de Gaulle att göra.

Hitler utsåg sig själv till den största militära fältherren i alla tider! Det var ju rena vansinniga skämtet! Hur kunde Hitler, vars armé just kört fast i och retirerade i Vitrysslands, Ukrainas och västra Sovjetunionens vintersörja och snödrivor sedan två månader utanför Moskva, förklara USA KRIG? Frågan ställs aldrig i svenska skolor! Svaret är ju att Hitler var en inkompetent, mentalt sjuk tokstolle och B-skådis sedan 1920. Medan FDR var kompetent och smart. Osv, osv, osv!

***

Hitler attackerade naturligtvis aldrig USA, eftersom han inte kunde det. USA och president FDR borde därför ha, efter att ha skrattat åt den andra idiotiska krigsförklaringen under en vecka, meddelat att Hitler inte var riktigt klok.

FDR meddelade iallafall att fienden bara var de tyska nazisterna och inte det tyska folket. Trots detta skulle det tyska (och japanska) folket, oskyldiga civila i städerna napalm-bombas tillbaka till stenåldern ... vad det nu skulle tjäna till? Hitler skulle ju ändå bygga nytt.

Fattade inte Hitler 1941 att hans KRIG i Ryssland var förlorat? Det gjorde han förstås ... men det fanns ju ingen annan utväg än att fortsätta ... åt helvete.

Hitler, 52 år gammal, säckade totalt ihop, krympte, blev gråhårig och darrig, tappade tänderna, och fick gå med käpp, kunde inte sova, var alltid trött, pga alla droger han tog, etc. Men han beslöt att personligen leda sitt KRIG via dagliga möten morgon, eftermiddag och kväll med en liten middagssiesta emellan i sitt nya högkvarter gömt borta i Östpreussen december 1942/5.

***

Tidigare hade han lämnat det jobbet till tyska militären. På kvällarna drack han the och spelade fia med sina sekreterare i sitt sovrum och glömde världen utanför. Tyvärr bombade de allierade aldrig detta högkvarter. Sedan flyttade Hitler till en bunker i Berlin, där han gifte sig med sin Eva och begick självmord 30 april 1945! Sägs det!

Hitlers husläkare dr. TM kunde inte säga att Hitler var homosexuell, mentalt störd, storhetsvansinnig, paranoid och/eller schizofren som borde spärras in på ett mentalsjukhus utan ordinerade istället litet hemgjord kom-i-topp-form medicin som en mix Eukodal (smärtstillande morfin)/Eupaverin (mot kramp), diverse stimulanser som hormoner, kokain, Cardiazol och alpluft.

Om inte Hitler var en Pervitinjunkie tidigare, blev han det nu, hans humör blev bättre, omdömet sämre, etc, etc. Rätt tragiskt helt enkelt. Det lärs ej i svenska skolor 2024.

***

Att Hitler var galen, mentalsjuk envåldshärskare i Tyskland sedan 1933 som mördat motståndare till höger och vänster, betald och utnyttjad av hemliga krafter* borde ha varit klart för FDR 1941 och enklast vore att ha meddelat världen detta, att ha struntat i galningen Hitler och uppmuntrat tyskarna att avsätta/mörda Hitler. USA/FDR kunde ju fortsatt stödja Storbritannien ... och nu gangstern, massmördaren Stalin ... militärt i lugn och ro. Varför eskalera?

Tänk så fel det kan bli när makthungriga politiker börjar KRIG utan att tänka ... vilka hemliga krafter* som tjänar på det hela ... under fyra år 1941/5.

***

Det fanns många som ville bli av med Hitler redan 1941. Tyska militärer i armén, tyskar i underrättelsetjänsten Abwehr, mfl ville bli av med honom! Och vanliga tyskar som var i kontakt med utländska makter. Att det skulle ta >4 år är ett mysterium för mig. Hitler gömde sig inte. Han hade sitt högkvarter i Östpreussen men besökte Berlin, öst/västfronterna och sitt semesterparadis i Alperna regelbundet, där han festade med sina vänner.

Han förflyttade sig med flyg, tåg och bil och hade naturligtvis en livvakt. Att han överlevde är ett mirakel. När till slut 500 tyskar beslöt att spränga Hitler i luften juli 1944 misslyckades det totalt. Hitler överlevde och arresterade allihopa som dömdes till döden för förräderi. Men andra intressen var nog intresserade att Hitler överlevde. Det fanns ju massor av pengar att tjäna på det!

Till del 5 eller tillbaka.