Min egen annorlunda världshistoria 20 000 f.Kr och 1914-2024 e.Kr
Del 9

 Anders Björkman - Heiwa Co - European Agency for Safety at Sea!

Home

About us

Services

Contact info

News

Order books

Assbook

 

Det kalla kriget 1946-1989

(Sammanfattning - det kalla kriget innebar lugn och ro nästan, mha falska kärnvapen, Kuba krisen, CIA och de hemliga krafterna*, Kennedymorden, mm - till nästa kapitel eller tillbaka)

I stället för mera krig i Europa blev det flera kalla krig 1946/89 mellan Moskva/Öst å ena sidan och CIA, London och Paris på den andra/Väst med centrum i Berlin, Korea och Indokina!

Enligt min mening startade USA, England och Frankrike dessa dumma, kalla krig, när de 1949 skapade Västtyskland och Sydkorea, mm. De tvingade Stalin att skapa Östtyskland och Nordkorea. Samtidigt delade man Vietnam i två delar - norr styrt av CKS och syd styrt av engelska armén! Samma i Korea - norr styrt av Stalin och syd av CIA!

Tänk vad folk hittade på utan diskussion! Två, nya, odemokratiska, tyska länder bildades i Europa utan att tyskarna och andra där skulle tillfrågas. Sverige fick två nya tyska grannländer i söder och teg! Samma med krigen i Korea och Indokina. Marionetter tillsattes som startade inbördeskrig.

***

Det blev mest propaganda under 43 år! Väst avfyrade aldrig ett skott mot Öst under alla dessa år. Naturligtvis krigade USA men alltid i fattiga u-länder som Korea och Indokina och i Afrika och Sydamerika med bombningar från luften som favoritmetod baserat på uppgifter från CIA.

Alla västdiplomater och deras militära, kommersiella och vetenskaplig attachéer och spioner i Moskva ljög rakt upp och ner under 43 år om framstegen och militära hot i SSSR under Stalin och hans efterföljare.

SSSR med sin kommunism och marxism-leninsim var aldrig ett riktigt politiskt, ekonomiskt eller miltärt hot mot Väst!

***

Men först gällde det skadestånd till alla som drabbats av Hitler! Tyskland, som i princip hade upphört att existera (tom 1953!) och var totalt ruinerat, skulle tydligen betala skadestånd för Hitlers galenskaper 1933/45. Det diskuteras fortfarande 2024. Vissa få fick betalt, de flesta andra fick naturligtvis ingenting.

USA öste in pengar i Västeuropa - Marshall-hjälpen-planen - och ekonomin där kom faktiskt snabbt igång igen ... som vanligt. Pengar som tjänats i KRIG måste ju användas igen i FRED att starta nya KRIG! "Business" som vanligt.

Gränserna mellan länder och områden ockuperade av Stalin å ena sidan i östra Europa och USA, England och Frankrike å andra sidan stängdes också, så att vanligt folk i besegrade och ockuperade länder inte kunde flytta, om de inte blev tvångsfördrivna.

I Östeuropa rådde total ekonomisk oreda och svält under Stalins pseudovetenskapliga marxist/leninistiska (sic) styre för att hålla folken under kontroll, mha folkdemokrati, som proletär diktatur döpts om till.

Polen flyttades västerut med en kommunistisk folkdemokratisk och stalinistisk diktaturregering i topp.

Ryska sovjetdiktaturerna Ukraina och Vitryssland blev självständiga medlemmar i FN.

Tjeckoslovakien, som hade kunnat bli ett andra Schweiz med samarbetande tjecker, slovaker, sudeter, ungrare, rutener, polacker, övre(syd)schlesier, judar och romer blev ett rent tjeckiskt kommunistdiktaturhelvete och en tragedi för folken där. Den tjeckiska industrin som klarat kriget förstatligades och förlorade sin konkurrenskraft, men militära produkter kunde fortfarande skickas till Afrika, Central/sydamerika och Asien och kommunisterna där.

Bulgarien och Rumänien blev sovjetiska satellitkolonier, medan Jugoslavien blev en dikatur under Tito!

Spanien blev en diktatur under Franco. För att inte tala om diktaturen Albanien!

Tänk hur många diktaturer som skapades i fredens Europa 1946, när jag föddes!

***

Under dessa förhållanden kunde Stalin, som sagt, spränga en falsk, egentillverkad "atombomb" 1949 och införa sin pseudovetenskaplig marxist-stalinistiska "kommunism", dvs ren diktatur i de kontrollerade områdena, mha handplockade hantlangare/diktatorer - rena gangsters allesammans - medan ett mera borgerligt, liberalt, humant, demokratiskt system infördes efter ett tag på andra sidan i västra Europa. I Kina tog kommunisterna och Mao understödda av Stalin makten 1949.

Stalin, säkerligen sinnessjuk, men världens mäktigaste man fortsatte att mörda och spärra in osannolika motståndare t.o.m. 1953. Hans sista plan var att deportera alla ryska judar till Sibirien! De var amerikanska, hemliga agenter som planerade att mörda Stalin. Vilken story.

Foto av en falsk sovjetisk a-bomb som exploderade 29 August 1949 i Kazhakstans stäpp för att hjälpa Stalin erövra världen. Notera den svarta, smutsiga krutröken

Officiellt var det annorlunda, dvs Stalin dog berusad i sin säng efter ett fylleslag med sina fyra närmaste medarbetare. Fast det tog en vecka för Stalin att dö.

Kl. 04.00 1 mars 1953 gick Stalin till sängs kanonfull. Han vaknade tydligen kl. 18.30 för att kissa och tände en lampa för att sedan kollapsa på golvet, där han hittades. Han levde i sitt piss kl. 20.30, men ingen läkare kunde tillkallas, eftersom Stalin spärrat in dem misstänkta för spionage och hemliga mord. Stalin hade förlorat talförmågan med sitt piss.

Under fyra dagar hölls han vid liv för att sedan balsameras och begravas 9 mars bredvid Lenin i kryptan på Röda Torget med hjälp av sina fyra närmaste medarbetare.

***

 

Beria

Medarbetarna var Malenkov, Molotov, Khrushchev och Beria. De tre första beslöt direkt att mörda Beria, som visste allt, vilket skedde, så att Khrushchev sedan själv kunde ta över makten i SSSR i lugn och ro med hjälp av de hemliga krafterna* .

Khrushchev ordnade att Malenkov och Molotov kunde sova lugnt resten av livet, vilket inte kan diskuteras i Ryssland 2024. Ryssland har nämligen inte bestämt sig än alla detaljer om sin nutidshistoria 1953+ med hjälp av de hemliga krafterna*. Kanske Stalins död var bara teater?

USA/CIA hade ingen aning om vad som hände i Kreml och hade inga planer hur man skulle hantera SSSR utan Stalin utom att fortsätta som vanligt.

Storbritannien med Churchill tillbaka i toppen exploderade sin egen falska atombomb 1952 på en liten ö utanför Australien. Den hade hemligt utvecklats sedan 1945 till en kostnad av £100 millioner utan att engelska parlamentet hade en aning om det. Folk tror det fortfarande! Ingen engelsk A-bomb exploderade någonsin!

Alla sovjetiska och nazistiska, mindre och större folkmord 1932-1945 i Baltikum, Vitryssland, Ukraina, Polen och Ungern, osv kunde minimeras i ett försök att glömma bort dem. Ryssarna (och balterna, polackerna, tjeckerna och ungrarna) hade inget intresse att tala om dem.

De var ju slaver (sic) som ställt upp för Stalin och besegrat nazisterna.

***

Israel

Judarna?

Judar har bott i Mellersta Östern i 1 000-tals år, skapat en egen religion/historia, flyttat till Europa och Nordafrika av olika skäl och bott där också under >3 000 år.

De hade helt mystiskt fått ett eget land 1948, Israel, i Palestina att leva i med hjälp av de hemliga krafterna* och Stalin, trots att alla arabländer och araber i Palestina protesterade efter att aldrig ha tillfrågats.

Hitler hade tidigare föreslagit att alla judar skulle flytta till ön Madagaskar utanför Afrika. På 1930-talet skulle hela folk bara flytta hit och dit utan diskussion.

Araberna hade naturligtvis inget emot arabiska judar som utvandrat från Egypten 1200 f.Kr. efter 400 års egyptisk fångenskap där (som det inte finns historiska bevis för), men ansåg att ryska judar som konverterat till judendom 800 e.Kr i Ryssland och Kaukasus, inte hade i Palestina och Mellan Östern att göra. Man hoppades kanske att arabiska judar och palestinier kunde fredligt göra upp detaljerna kring Palestina/Israel, som man gjort i Libanon, osv.  

***

Därav blev intet. Stalin stöddes av arabiska, kommunistiska sympatisörer i klassisk stil med mord och terror på programmet.

Israel kunde sedan, tyvärr, kriga i Mellan Östern efter behag, vilket intensivt fortsätter än idag 2024 i Gaza och Västbanken.

Nu är det judiska och ryska israeler som bombar arabiska, palestinska barn, kvinnor och män för att utplåna dem, medan världen tittar på. Enda lösningen är nog att Israel upphör som judisk stat och lär sig umgås civiliserat och demokratiskt med sina grannar utan att blanda in religion i historien.

Israels hela historia är ju mest 'fake news', dvs vad som passar, dvs att israeler och palestinier inte kan komma överens utan att slåss, fast de talar samma språk och ser likadana ut, etc.

Stalins anhängare tog över Algeriet 1962, mha terror och sitter fortfarande 2024 vid makten. Stalins anhängare med stalinisten och terroristen Golda Meir i spetsen tog över Israel redan 1948 enligt CIAs planer.

Kalla kriget var som sagt mest propaganda i öst- och västmedia och hur bra det var utan krig. Det var hur enkelt som helst att lura folk med hot om ett trejde världskrig, atombombskrig och krig uppe i rymden. För ett hålla ekonomierna igång måste det rustas militärt!

***

Lilla Sverige rustade sig till tänderna med ett enormt flygvapen - 600 krigsplan - och en flotta utan like med kryssare, jagare, torped- och ubåtar, eftersom Stalin & Co. tänkte attackera Sverige. Fast några sådana planer fanns aldrig. Sverige kunde mobilisera 600 000 soldater och sjömän, om Sovietunionen tänkte anfalla! Sverige hade också hemligt utvecklat en egen atombomb, som man sedan glömde bort, eftersom den aldrig fanns.

Stalin och hans efterföljare hade ju annars kunnat modernisera det statliga kollektivjordbruket som (under)sysselsatte 50 millioner sovjetmedborgare (sic) med ordentlig traktorer, skördetröskor, plogar och maskiner av alla slag ... istället för att bygga militär utrustning och falska atombomber.

Därav blev intet. Skörden 1950 var mindre än den 1913 och den ryska stadsbefolkningen hungrade! Stalin blev sjuk, trött, paranoid och fattade, enligt historiker och vittnen, alla beslut själv mellan 1947 och 1953, medan det nog var annorlunda - de hemliga krafterna* var i farten som vanligt.

***

I Östeuropa fungerade inte mycket pga kommunistisk, stalinistisk inkompetens och hemligtmakande. Alla kommunister i både öst och väst var naturligtvis för fred, mot atombomber och för höjda löner, bla, bla, bla, men det var bara propaganda. Och det blev inte bättre, när lokal säkerhetspolis skyllde oredan på olika kommunistledare och vanligt folk i öst att vara spioner, folkfiender och agenter för väst i gammal Moskvastil. De ställdes under 40/50-talen inför rätta och avrättades i Ungern, Tjeckoslovakien, Bulgarien, Rumänien, etc.

I Frankrike fick kommunisterna med M. Thorez i spetsen ställa upp i fria val och hade framgång med sina lögner ett tag, för att senare försvinna ur den politiska bilden.

***

Efter 2a världskriget gick Stalins Sovjetunionen/SSSR in i en dimma av ineffektivitet, alkoholism, korruption, sinnessjukdom och nepotism som inte slutade förrän 1991 med landets och dess vetenskapliga marxism-leninismens totala kollaps, undergång och existensupphörande.

Varför vi i VÄST och Sverige var rädda för Sovjetunionen 1917-91 med all den smörjan under mer än 70 år berodde enbart på att vi var hellurade av västpropagandan och - de hemliga krafterna*.

De falska atombomberna måste skyddas.

Själv besökte jag Sovjetunionen, ffg 1969 och kunde på plats konstatera ineffektivitet, alkoholism, korruption, etc, överallt, trots att tåg gick och flygplan flög. Naturligtvis hade Sovjetunionen invaderat Ungern 1956 och Tjeckoslovkien 1968, men det var enkla säkerhetspolisinsatser med militär och mycket civila dödsoffer. Inget hot mot "fria världen", inkl. Sverige!

***

Naturligtvis subventionerade Moskva professorer (nyttiga idioter) vid alla världens universitet att förklara den vetenskapliga marxism-leninismen med resultat att vissa folk började tro på den smörjan, så att lokala potentater kunde införa den i Vietnam, Kuba, Angola, Mozambik, Etiopien och andra fattiga länder. Det var inget riktigt hot. Snarare ett skämt.

***

Sovjetunionen hade en hygglig handels- och örlogsflotta och dess skeppsbyggnadsindustri var inte dålig, men oräntabel. Röda flottan hade baser i allierade länder och sovjetiska lastfartyg seglade överallt med vapen till lokala potentater. Men något riktigt hot mot "fria världen" var det aldrig!

Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, var hela tiden finansierat av Moskva, med hjälp via Östtyskland men ingen brydde sig. Det var ju inget hot mot någonting och föll samman i fraktioner av olika slag som maoister, marxist-leninister, trotskister, anarkister, kommunistiskt arbetarparti, osv, tills partiet upphörde och bytte namn.

***

I Fjärran Östern ville alla, f.d. kolonier som Japan ockuperat 1942 och förklarat självständiga fortsätta vara självständiga 1945; de gamla kolonialmakterna ville inte det, återkom och tillsatte militärt olika marionettregimer i de delar de kontrollerade med inbördeskrig som följd. Aldrig tal om fria val och att utveckla ekonomin i lugn och ro.

Det startade i franska Indokina 1945, där ett krig lett av USA/CIA varade i 30 år, fast Frankrike gav upp redan 1954, då situationen i Algeriet blev het. Sedan var det krig i Korea, som slutade oavgjort 1953.

 

Algeriet

FLN, en nationell befrielserörelse i Algeriet stödd av Moskva, gjorde uppror 1954. Paris svarade med att sända in sina olika arméer av värnpliktiga, främlingslegionen och fallskärmsjägare. ~25.000 unga, franska värnpliktiga födda 1936/40 dog i olika strider och civilbefolkningen hade det inte lätt - 100.000-tals dog. Det gick tydligen inte att medla eller diskutera.

1962 gav Frankrike upp och araber betalda av Moskva tog över. Fransoser födda i Nordafrika och deras lokala, algeriska medhjälpare - harkis - flydde hals över huvud, när det blev eldupphör, men kriget fortsatte flera månader, när de nya makthavarna i Algeriet mördade gamla motståndare, inkl. alla harkis. Det skedde när jag var liten men rapporterades knappast i Sverige.

De Gaulle gav helt enkelt upp Algeriet utan diskussion, vilket var det bästa. OK, Frankrike fick rätt att testa sina falska atombomber i södra Algeriet ett tag till. De Gaulle borde dock ha krävt algerisk amnesti av alla sina harkis, dvs araber som samarbetat med Frankrike, vilket inte skedde. De Gaulle visste alltså 1962 att atombomber var ren bluff. Frågan kvarstår hur länge tidigare han kände till bluffen!

Tyvärr gjorde De Gaulle inte samma sak i Vietnam redan 1945, dvs bara lämna över till vietnamesen Hô Chi Minh som utsett sig själv till president för hela Indokina (och undvika KRIG).

De Gaulle borde ha insett att västerländsk militär med eller utan atombomber inte hade en chans mot motiverade buddistiska vietnameser, muslimska algerier eller kineser och koreaner som ville styra själva, vilseledda av stalinistisk propaganda och ovilja mot arroganta, vita västerlänningar. Problemet i Algeriet var fattigdom hos diskriminerade, muslimska araber som aldrig fick en chans. Våld var enda lösningen för dem.

 

Vietnam & Indokina

USA:s KRIG i Vietnam 1945 - 1974 är en skandal utan like. Hô Chi Minh, betald av Moskva, förklarade Indokina självständigt 2 september 1945, när Japan som ockuperat landet 1942 kapitulerade. Indokina var tre fridsamma, buddistiska kungadömen, Vietnam, Cambodja, Laos, vars befolkning odlade ris och dyrkade sina kungar som gudar och helst ville fortsätta med det i lugn och ro utan yttre inblandning.

Frankrike struntade i det och tog tillbaka kontrollen (?) över sin gamla koloni, men diskuterade faktiskt med ett tag, vilket inte ledde någonstans utom till KRIG som Frankrike förlorade (Diên Biên Phu) redan 1954 och Vietnam delades 1955. Nordvietnam blev kommuniskt styrt av , medan Sydvietnam blev militärdiktatur under CIA. Laos och Cambodja med sina kungar styrdes av amerikaner i Saigon.

Tyvärr stannade inte Frankrike kvar och hjälpte att styra hela landet som en konsult. Inbördeskriget fortsatte, mha USA som napalmbombade hela Indokina tillbaka till stenåldern under 30 år i ett lönsamt KRIG! Moskvas stalinister med sin stalinism-marxism tog sedan lätt över Vietnam 1975 (syd) och 1955 (norr) med sedvanlig terror och styr fortfarande 2024. Men något hot mot "fria världen" var aldrig Vietnam & Indokina. Befolkningen var ju buddistiska bönder som bara älskade sin barn, byar och risfält. Nu installerade USA/CIA korrupt militär att styra vilket resulterade i helt onödiga KRIG.

***

I augusti 1964 meddelade USA (president Johnson, LBJ) att Nordvietnam attackerat USAs flotta i Tonkinbukten. CIA hade inte märkt något. LBJ meddelade FN och amerikanska kongressen beslöt i stort sett enhälligt att USA var i KRIG med Nordvietnam som startade direkt. Med stor sannolikhet attackerade inte Nordvietnam. LBJ och CIA ljög helt enkelt! Hela syftet med USAs krig i Indokina var att hålla amerikanska krigsmakten igång och låta särintressen tjäna pengar.

I Kina tog kommunisterna/stalinisterna över makten 1949 under Maos ledning och USA:s allierade diktator CKS flydde till Taiwan och upprättade sin egen lilla diktatur där. MacArthur meddelade att röda, efterblivna Kina tänkte erövra hela Fjärran Östern och hotade USA, alla blev vettskrämda, så det gällde att modernisera stridskrafterna överallt.

 

USAs CIA 1947/2024

USA/Truman (läs de hemliga krafterna*) hade redan 1947 startat en topphemlig, civil Central Informationsinhämtnings Agentur, CIA, som skulle hjälpa presidenten att veta och fixa vad som hände ute i världen och skydda honom. Presidenten ogillade ju kommunister och deras sympatisörer och CIA hjälpte gärna till att bli av med dem i, t.ex. Iran, Kuba och Guatemala.

Med statskupper/mord installerades USA/CIA vänliga militära, mafia och marionettregimer där under 1950/60-talen. Dessa regimer mördade sedan vanligt folk som ansågs vara fiender. CIA lierade sig direkt med den amerikanska, organiserade brottsligheten, Mafian, att, t.ex. mörda CastroKuba som stoppat Mafians och CIAs spelkasinon, drogfabriker och bordeller där.

CIA meddelade t.ex. USAs president JFK att CIA planerade ett mord av Castro och JFK godkände planen! När den inte fungerade (Castro hade i sin tur infiltrerat CIAs yrkesmördar gäng) beslöt Mafian att mörda USAs president, JFK, och ersätta honom med en mer mafiavänlig person, LBJ, och det gick ju bra. JFKs broder RFK var inte glad och mördades i sin tur av Mafian. Mafiamord klargörs sällan i USA, eftersom amerikansk polis, FBI, och myndigheter är infiltrerade av just Mafian. Allt finns beskrivet på Internet!

***

CIA registrerade också amerikanska sympatisörer av kommunister eller nationalister eller folk som ogillade presidentens beslut inne i själva USA. Ingen kontrollerade CIA som kunde göra vad som helst, t.ex. smuggla, tillverka, sälja droger och bygga spaningsflygplan U2. Då och då fick CIA tag i avhoppade sovjetiska spioner som kunde meddela allt om nya, påhittade, falska sovjetiska (a) atombomber och (b) interkontinentala missiler för att skrämma upp världen. Allt var påhittad propaganda!

CIA upptäckte aldrig att Indien, Pakistan och Nordkorea byggde och testade egna (falska!) atombomber! När det hände, var CIA förvånat! Man hade ingen aning om det! Anledning är att det är CIA som skyddar och bevakar USAs kärnvapenlögner.

***

CIA existerar 2024! Dess officiella uppgifter är numera (i början var allt hemligt): 

To stop threats before they happen and further U.S. national security objectives, we:

" Collect foreign intelligence;

" Produce objective analysis; and

" Conduct covert action, as directed by the president.

Jag undrar om president Biden 2024 vet hur man utför "covert action". Det är en rörig 76 år gammal historia som startade med presidenterna Eisenhower, JFK, LBJ, Nixon, osv, och fortsätter 2024.

***

President Truman föreslog en National Security Act 1947, som gav upphov till CIA. Den lagen godkändes av Senaten 9 juli, 1947, och av Representanthuset 19 juli 1947.

Title I av lagen handlar om ett National Security Council och skapade en Central Intelligence Agency (CIA) under detta National Security Council, med en Director of Central Intelligence som chef. Det jobbet fanns från januari 1946 (innan lagen kom till) tom 21 april, 2005.

Efter att en Intelligence Reform and Terrorism Prevention lag antogs, ersattes jobbet med en Director of National Intelligence (DNI) som chef för ett Intelligence Community, vars uppdrag är att

"lead intelligence integration and forge an intelligence community that delivers the most insightful intelligence possible".

Lustigt nog skapades ett annat, nytt jobb - Director of the Central Intelligence Agency - som innebär att utföra specialuppdrag som "covert action" för presidenten! Allt skulle naturligtvis vara topphemligt.

Ett resultat är att CIA blev ett av USAs största departement (>10 ggr större än utrikesdepartementet) utan någon som helst insyn. CIA blev under 1990-talet känt för att använda tortyr av arresterade spioner och 911-terrorister för att få fram hemligheter, allt godkänt av Potus George W. Bush. Det är sannolikt att det var CIA som ordnade 911, dvs ett "inside job".

CIAs "Director" är ibland en korrupt politiker som myglats fram till posten. Det hela är ett >75 år gammalt skämt, som media knappast rapporterar.

Potus D. Trump nominerade Mrs Gina Haspel som chef för CIA och det var nog slutet på dess verksamhet att samla information. Fru Haspel är mera känd för CIAs hemliga fängelser med tortyr och misshandel.

 

Tillbaka till det Kalla kriget! 

 

Korea

Kalla kriget blev hett i Korea en söndag juni 1950 utan att CIA märkte det. USA hade delat Korea mitt itu redan 1945. Stalin hade installerat sin allierade korean, Kim Il Sung, i norr och Truman hade installerat sin koreanska marionett Rhee, som bott i USA i fyrtio år, i söder. Rhee började med att mörda 30 000 borgerliga koreaner, som han inte gillade! Sedan var det inbördeskrig i söder 1945/50. Sydkoreanerna ville inte styras av en amerikansk marionett. MacArthur flög till fronten och noterade att Nordkorea plötsligt, totalt överraskande attackerat med trumpetstötar, kanoner, stridsvagnar och 80 000 infanterister och lätt trängt tillbaka USA:s lilla styrkor till Pusan och ockuperat i stort sett hela Sydkorea. CIA hade inte märkt något. Om det verkligen stämmer vet ingen, men MacArthur beslöt att gå till motanfall vid Inchon i september 1950, dödade 30 000 nordkoreanska soldater på ett par dagar med minimala, egna förluster, befriade huvudstaden Seoul - en otrolig militär seger! - igen - och på två veckor var alla nordkoreanerna bortjagade ur Sydkorea.

***

Sedan beslöt FN (Sovjetunionen/Stalin hade försovit sig och kunde ej inlägga veto - eller var det hela nog show i vanlig ordning?) att USA/FN kunde befria Nordkorea också, och det riktigt heta Koreakriget startade mellan USA/FN och Maos Kina och Kim Il Sung som höll på till 1953, då man slutade skjuta och man var tillbaka, där man startade, efter att fem millioner personer, mest civila, fattiga koreaner, dött (varav 1% amerikanska, FNsoldater och några kinesiska soldater).

***

USA i vanlig stil fällde mer napalmbomber över Nordkorea 1950/3 än över Japan 1941/5 till de hemliga krafterna*s glädje! Bombplanen flög från Okinawa som var ockuperat av USA. Media hade ingen insyn men publicerade propaganda i vanlig stil - den 'fria' världen var under attack!

Kriget mot Nordkorea pågår faktiskt fortfarande. Man undrar vad politikerna höll och håller på med 1950 och idag 2024. Medling var det inte tal om. Inga atombomber användes eftersom de inte fungerade eller existerade.

USA ockuperade Japan tom 1952 med MacArthur i ledningen tom april 1951, som beslöt allt odemokratiskt medan japanerna sade "hai MacArthur" - "ja, jag hör vad du säger, MacArthur" och bugade djupt. Censur rådde ju och det var bäst att hålla tyst, buga eller säga "hai".

***

Japan hade redan 1946/7 godkänt en ny grundlag med en häpnadsväckande artikel 9:

"Uppriktigt strävande efter en värld i fred grundad på internationell rättvisa och ordning, avstår det japanska folket för alltid från krig som suverän rättighet och hot eller bruk av våld som ett sätt att lösa internationella konflikter.

För att genomföra avsikten med föregående mening kommer land-, sjö- och luftstyrkor liksom annan krigsmakt aldrig att upprätthållas. Landets rätt att föra krig erkänns ej."

(Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.)

Denna grundlagsartikel är 2024 fortfarande gällande, även om det finns tokstollar som vill ändra på den. Japan är för alltid utan eget militärt försvar men måste tydligen försvaras mot Kina och Nordkorea! USA ockuperade därför Okinawa i södra Japan tom 1972, där de flesta militära baserna fortfarande finns. Japan har dock militära "självförsvarsstyrkor" av olika slag.

 

"Freden" i San Francisco september 1951

Ett mystiskt fredsfördrag (dikterat av USA!) mellan Japan (representerat av en marionettregering tillsatt av USA/CIA) och 44 länder i den "fria (sic) världen" skrevs under i San Francisco september 1951, dvs medan Koreakriget var i full gång. Sovjetunionen och Kina skrev inte under om de ens var inbjudna. Samma dag kom Japans marionettregering och USA överens om att USA kunde ha militära baser i Japan i all framtid enligt ett bilateralt avtal.


Japanska folket och den fria världen var naturligtvis inte tillfrågade om varken det ena eller det andra. Men fördrag och avtal godkändes senare av japanska parlamentets två kamrar i april 1952 ... och Japan (utan Okinawa) blev sedan ett självständigt (?) land igen.

***

CIAs huvuduppgift var och är att manipulera den politiska utvecklingen i Frankrike, Tyskland, Italien, Grekland, Egypten, Irak, Syrien, Pakistan, Japan, Thailand, Filippinerna, Sydvietnam, Nigeria, Algeriet, Kongo, Israel, m.fl. 2024 handlar det om Ukraina ... och naturligtvis Israel.

Ny amerikansk president var Eisenhower med bröderna Dulles som utrikesminister (John Foster) och CIAchef (Allen). Allt var amatörmässigt. Inga amerikaner fattade mycket om världspolitiken. De trodde Stalin lurade i kulisserna. Media bara rapporterade fiaskon överallt utan analys. I Italien betalade CIA ett kristdemokratiskt parti som fick styra. I Egypten tänkte CIA mörda president Nasser som nationaliserat Suez-kanalen, som blev sur och allierade sig med Moskva och Syrien istället. I Japan släppte CIA en krigsförbrytare, Kishi, och en gangster, Kodama, ur fängelse som sedan betalades av CIA att ta över styret, mha ett nytt liberaldemokratiskt parti, vilket fungerar fortfarande 2024 utan bombningar och dödsfall.

***

Kriget i Algeriet 1954/62 är beskrivet tidigare.

Frankrike erkände aldrig att det var ett krig.

19 april 1961 invaderade USA/CIA Kuba (Grisbukten), mha inhyrda kubanska legosoldater under amerikansk ledning, vilket slutade i totalt fiasko. Fyra amerikanska piloter omkom, vilket fick tystas ner. Kubas president Castro skulle mördas hade USAs president Kennedy bestämt. CIA och mafian skulle hjälpa till!

13 augusti 1961 byggde Östtyskland Berlinmuren utan att CIA hade en aning om det. USA/JFK accepterade naturligtvis direkt utan att mucka att Berlin delades i två delar, där folk som ville fly kunde skjutas direkt av förfärliga kommunister. Det passade perfekt USAs propaganda.

 

Den falska Kuba-krisen 1962

Mellan 16 oktober – 20 november 1962 ägde den s.k, Kuba-krisen rum då bröderna Kennedy förhindrade ett tredje världskrig (!) efter att ha skrämt upp världen med propaganda och sovjetiska kärnvapen! Det var en otrolig teaterföreställning av Kennedy-bröderna att vinna val och populäritet i USA! Ryssarna ledda av clownen Khrushchev var med i cirkusen.

CIA hade efter hemliga överflygningar upptäckt att sovjetiska raketinstallationer byggdes på Kuba, och amerikanska generaler ansåg att en rent militär attack/invasion var enda lösningen. USA meddelade FN att lilla Kuba var redo att attackera USA. Med atombomber!!

***

Oktober 1962 meddelade därför USA att Sovjetunionen installerade atombombsraketerKuba som kunde leda till varmt kärnvapenskrig.

Raketerna hade transporterats till Kuba av sovjetiska Black Sea Shipping Company, Odessa, USSR, och bestod av teaterdekorationer av raketer tillverkade i stängda staden Nikolaev, Ukraina. Samma falska teaterraketer visades upp vid 1a majfiranden på Röda Torget, Moskva, för att imponera på folk.

Efter en månads hemliga förhandlingar kom Väst och Öst överens om att dra tillbaka raketerna. Fast det var inga kärnvapen och riktiga raketer! Bluff alltsammans! Kärnvapen fungerar ju inte sedan 1945 och ryssarna i stängda Nikolaev var bra på att bygga teaterdekorationer och skepp 1962, upptäckte jag vid mina besök där på 1990-talet.

Tittar man ordentligt i de hemliga amerikanska arkiven från 1960-talet som blivit tillgängliga på 2000-talet är det lätt att visa att Kuba-krisen var ren propaganda att skrämma folk, etc. 

***

Det kalla kriget fortsatte i Vietnam och sydostasien på sextiotalet, t.o.m mitten på sjuttiotalet med liknande förluster trots fortsatta napalmbombningar och i Angola på sjuttiotalet med mycket dödande, kommunistiska militära segrar men goda ekonomiska vinster för de hemliga krafterna*.

1965/6 skedde ett folkmord i Indonesien där minst 500 000 personer mördades, inkl. min klasskamrat JS och hans pappa och familj. JS gick i min klass två år 1953/5 i Stockholm där pappan var diplomat. CIA var med och bombade Indonesien och levererade vapen och bomber. Ingen brydde sig.

 

Chile

I Chile installerades en USA-vänlig militärdiktatur 1973 efter en blodig kupp. USA/CIA försökte även starta inbördeskrig i Nicaragua som ansågs vara en sovjetisk koloni.

Kennedy bröderna John och Robert, som styrde USA 1961/3 och beordrade CIA att mörda folk till höger och vänster för att skydda landet USA, gick själva en tidig död till mötes 1963 och 1968 enligt Fake News. Morden har aldrig utretts ordentligt och det finns olika teorier om vad som hände, dvs visar hur svårt det är att skriva "nutidshistoria" med tillgängliga uppgifter om vad som hänt. Tycker man inte samma som officiella uppfattningar är man en "konspirationsteoretiker".

Personligen anser jag att morden på Kennedy-bröderna var "teatermord" där ingen dör! Citera mig gärna!

 

"As usual, I offer this paper as an opinion piece, protected as free speech by thear Constitution. It is my professional reading of the evidence, to be taken as such."

(source)

 

Kennedymorden 

USAs president JFK mördade i Dallas, Texas, USA 22 november 1963 kl. 12.30, där JFK åkte runt i en öppen bil och vinkade till folket, när plötsligt flera skott avlossades och JFK sårades och kördes till sjukhus, där JFK dödförklarads. Litet senare var det annan skottlossning i en förort till Dallas, där en polis Tippit sköts på gatan utan anledning. Och litet senare arresterade en person, LHO, i en biograf i närheten, som misstänkt att ha skjutit Tippit.

LHO fördes av polis till Dallas centrum för förhör. Och där blev LHO arresterad misstänkte för att ha mördat både JFK och Tippit. 24 november 18 timmar senare, mördades LHO i Dallas polishus av en mafioso som polisen släppt in.

29 november 1963 beslöt USAs nye president LBJ att de tre morden i Dallas skulle utredas, inte av vanlig polis, utan av en kommission av valda politiker ledd av Earl Warren, chef för USAs högsta domstol. Den meddelade i september 1964 utan noga undersökningar någonstans, att LHO själv hade mördat både JFK och Tippitt utan motiv, etc. Man behöver ju inte vara särskilt intelligent att tänka att så enkelt var det inte. Själv antar jag att de korrupta LBJ, Warren och hans kommission visste vilka som mördat JFK & Co, men att det var enklast att skylla allt på syndabocken LHO.

Warrenkommissionen, mha spökskrivare, skrev bara ihop en ren fantasiprodukt, à la rapporten om Estonias sänkning 1994, och saken diskuteras fortfarande 2024!

***

Warrenkommissionen etablerades alltså 29 november, 1963, att "utreda" mordet på president Kennedy 22 november, 1963. En 888 sidor slutrapport var klar 24 september, 1964. Rapporten och alla underlag (27 band) finns på nätet. Det gick verkligen undan. Kommissionen bestod av folk ur de hemliga krafterna som ville bli av med JFK! CIA skötte det hela mha amerikansk Mafia!

Rapporten meddelade alltså att en viss amerikan Lee Harvey Oswald, LHO, ensam hade mördat Kennedy i en öppen bil med tre gevärkulor medan en annan kommission 1976 senare visade att det var flera skott och skyttar, dvs en konspiration. Ett skott missade helt, ett andra skott gick igenom vindrutan och ett tredje skott gick igenom JFK och en annan person - den magiska kulan! Min uppfattning är att det var JFKsjälv, mha CIA och LBJ som organiserade ett mord på Kubas president Castro - se nedan.

Den angav också att en annan viss person Jack Ruby ensamt mördade LHO två dagar senare. Kommissionens slutsater är minst sagt diskutabla vilket har bekräftats av senare utredningar. 

LHO levde mellan 18 oktober, 1939 - 24 november, 1963 och var ingen märkvärdig person eller mördare. Han var en asocial hippie uppvuxen i korrupta New Orleans, Louisiana som blev en perfekt syndabock att skylla JFK-mordet på!

LHO slutade skolan när han var 17 och värvades direkt till amerikanska marinkåren oktober 1956. Han hade ingen högre utbildning.

9 juli, 1957, infann han sig hos marinkårens El Toro bas i Kalifornien och seglade iväg till Japan och Marine Air Control Squadron 1 hos Naval Air Facility Atsugi nära Yokohama, där jag själv bodde och arbetade 1972/6.

November 1958 seglade LHO tillbaka till El Toro.

11 september, 1959, fick LHO sluta hos marinkåren för att hjälpa sin mamma. Han hamnade i reserven. Men han övergav direkt sin mamma och flyttade istället till Sovjetunionen oktober 1959 och bosatte sig i Minsk.

Mars 1961 träffade LHO Marina Prusakova (f. 1941) och gifte sig med henne efter sex veckor. Ett barn, June, föddes 15 februari, 1962.

24 maj, 1962, kontaktade LHO and Marina amerikanska ambassaden i Moskva om att flytta till USA.

1 juni, 1962, gav ambassaden LHO ett lån på $435.71, och LHO, Marina, och deras dotter åkte till USA.

LHO bosatte sig i Dallas/Fort Worth området, där LHO's mamma och bror levde.

16 oktober, 1963, fick LHO ett jobb i Dallas med lön $1.25 per timme i ett boklager.

22 november, 1963, sköt LHO enligt uppgift Kennedy.

George Sergius de Mohrenschildt (17 april, 1911 - 29 mars, 1977), DeM, var en amerikansk petroliumgeolog född i Ryssland. Han uppgav sig härstamma från en familj som adlats i Livland av svenska drottningen Kristina. Han emigrerade till USA maj 1938.

Sommaren 1962 blev DeM vän med LHO och träffade även LHOs mamma. Jag antar att DeM jobbade för CIA och manipulerade LHO, så att denne kunde utpekas som syndabocken som mördade JFK.

JFK mördades sannolikt av en grupp yrkesmördare på uppdrag av Mafian (Carlos Marcello) och personer i höga ställningar som ville bli av med JFK. Och franska presidenten De Gaulle! En partisk/korrupt utredningskommission där Allen Dulles ingick bekräftade senare - september 1964 - att LHO ensamt mördat JFK. Personligen tror jag LHO aldrig mördat någon och att han inte heller mördades senare. Det var ett annat "teatermord"!

Den nya USA-presidenten LB Johnson, en riktigt kriminell Texaspolitiker, passade på att starta Vietnamkriget.

***

Nordvietnam hade ju attackerat amerikanska flottan i Tonkinbukten, fast det hände nog aldrig. De Gaulles personliga säkerhetsvakt hade redan infiltrerat gruppen yrkesmördare och visste vad som var på gång. Både JFK och De Gaulle skulle mördas! De Gaulle klarade sig mirakulöst ur flera attentat, eftersom han var förvarnad. De Gaulle varnade också JFK 1963 som struntade i uppgifterna med känt resultat.

När Kennedymordet utreddes på nytt 1977 blev DeM kallad att vittna under ed med resultat att han direkt begick självmord (eller mördades?).

***

Afghanistan

1978 invaderade Sovjetunionen Afghanistan militärt. Varför det var nödvändigt är oklart och det var början på slutet av "kalla kriget". USA och de hemliga krafterna* finansierade militärt motstånd i Afghanistan av olika slag och 1989 gav Moskvas sista stalinister upp. 1992 upphörde Sovjetunionen att existera. USA hade vunnit det kalla kriget!

Min uppfattning om det "kalla kriget" är att det mesta var påhitt (propaganda) att skrämma världens befolkning och att upprätthålla myten om atombomben.

Kapplöpningen i rymden skapades för att avleda uppmärksamheten.

USA/CIA 1945/89 startade en massa krig som alla förlorades, installerade marionettregeringar här och där och det var inte särskilt lustigt i många delar av världen. Men de hemliga krafterna* tjänade pengar hela tiden.

Till del 10 eller tillbaka.